Stormbox connected to the manhole. Smart Raineo Meter sensor is in the manhole.

Raineo

Systemy

PLK_Pipelife-Stormbox

Stormbox

System skrzynek STORMBOX przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, m.in. z dachów, jezdni dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających.

PLK_Stormbox II

Stormbox II

Skrzynki STORMBOX II cechuje innowacyjna konstrukcja ścian bocznych i dennych, która ma za zadanie chronić geowłókninę podczas czyszczenia hydrodynamicznego. Udało się również stworzyć taką konstrukcję, która do łączenia modułów nie potrzebuje dodatkowych elementów w postaci łączników czy zatrzasków. Dodatkowo ułatwiona została możliwość inspekcji poprzez zastosowanie specjalnych adapterów umieszczanych na górnej skrzynce. To i wiele innych zalet pozwoliło na stworzenie nowego produktu, którym jest właśnie STORMBOX II.

PLK-zestaw-pomiarowy-raineo_

Smart Raineo

Pipelife Polska wprowadziła do swojego systemu skrzynek retencyjno-rozsączających Stormbox oraz Stormbox II element umożliwiający monitoring eksploatowanego zbiornika w sposób ciągły w czasie rzeczywistym. Dzięki temu rozwiązaniu zarządzający zbiornikiem jest na bieżąco informowany o stanie wody w zbiorniku, prognozowanym możliwym przepełnieniu czy konieczności czyszczenia.

Czym jest Raineo?

Raineo jest to system podziemny, który zbiera, oczyszcza i magazynuje nadmiar wody deszczowej do wykorzystania w przyszłości. W okresie ekstremalnych warunków pogodowych, związanych ze zmianami klimatu, systemy Raineo są rozwiązaniem wielu problemów. Między innymi zapobiegają powodziom w czasie obfitych opadów deszczu i magazynują wodę przez długie okresy suszy. Woda po zebraniu może być wykorzystywana do celów sanitarnych lub do nawadniania.

Czy wiesz, że:

Smart Raineo to jedyny na rynku system monitoringu poziomu wody w zbiorniku połączony z systemem wczesnego ostrzegania przed zbliżającym się podtopieniem.

Woda ręce
Woda ręce

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży