Raineo

Raineo

Ze względu na globalne zmiany klimatyczne doświadczamy nadmiernych opadów deszczu, długich okresów suszy, upałów i gwałtownych powodzi. Bezpośrednimi konsekwencjami zmian klimatu i braku rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej są erozja, zanieczyszczenie wody, a nawet wyższe podatki. Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu Raineo, z którego firma Pipelife jest dumna, można skutecznie przechwytywać, zatrzymywać i ponownie wykorzystywać wodę.

 

Czym jest Raineo?

Raineo jest to system podziemny, który zbiera, oczyszcza i magazynuje nadmiar wody deszczowej do wykorzystania w przyszłości. W okresie ekstremalnych warunków pogodowych, związanych ze zmianami klimatu, systemy Raineo są rozwiązaniem wielu problemów. Między innymi zapobiegają powodziom w czasie obfitych opadów deszczu i magazynują wodę przez długie okresy suszy. Woda po zebraniu może być wykorzystywana do celów sanitarnych lub do nawadniania.

Raineo oferuje kompletny system zarządzania wodą deszczową składający się z szeregu produktów i usług. System Raineo został zaprojektowany do pracy pod ziemią. Jest on odpowiedni dla szerokiego zakresu warunków i celów. Wszystkie części systemu Raineo są dostosowane do potrzeb danego miejsca:

  • Zbieranie/transport
  • Oczyszczanie
  • Retencja/infiltracja
  • Podjęcie decyzji w sprawie dalszego wykorzystywania wody lub
  • Prawidłowe zagospodarowanie wody w innym miejscu.

 

Elementy systemu Raineo:

 

1. Zbieranie

Wpusty deszczowe – rozwiązanie dla kontroli odpływu wody deszczowej

Odwodnienie liniowe – kanał odpływowy do efektywnego odprowadzania wód powierzchniowych na podjazdach, parkingach lub drogach szybkiego ruchu

 

2. Transport

Kanalizacja zewnętrzna – systemy rur, kształtek oraz studzienek do transportu i odprowadzania wód opadowych

 

3. Oczyszczanie

Studzienki, separatory piasku, zbiorniki, filtry – skuteczny system oczyszczania wody deszczowej z terenów zielonych oraz w strefach ruchu drogowego, takich jak parkingi

Separatory węglowodorów – skuteczny system oczyszczania wody deszczowej z zanieczyszczonych obszarów

 

4. Infiltracja/retencja

Stormbox i Stormbox II – najlepsze rozwiązanie w zakresie infiltracji i/lub retencji wody deszczowej. System wykonany z PP zapewniający przyjazną dla środowiska gospodarkę wodami opadowymi, uwzględniający ochronę gleby i wody

 

5. Odprowadzenie

W przypadku realnej szansy przepełnienia zbiornika projektuje się przelewy awaryjne transportujące wody do sieci kanalizacji deszczowej lub w inne miejsce zabezpieczając tym samym zbiornik przed awarią

 

6. Zestaw pomiarowy Smart Raineo

System monitoringu funkcjonowania zbiornika rozsączającego lub retencyjnego połączony z systemem wczesnego ostrzegania przed zbliżającym się podtopieniem.

 

7. Aktywne wsparcie techniczne i projektowe

Kompleksowe wsparcie dla projektanta i inwestora w całym cyklu od opracowania koncepcji zagospodarowania wody deszczowej, po realizację

 

8. Szkolenia

Szkolenia z możliwością wystawienia certyfikatu

 

9. Produkcja

Produkcja elementów składowych systemu zagospodarowania wody deszczowej oraz prace związane z wdrożeniem rozwiązań dedykowanych pod potrzeby Klienta

 

10. Kontrola jakości

Stały wewnętrzny nadzór produkcji zapewniający stabilność i uzyskiwanie przez wyrób wymaganych cech zgodnych ze specyfikacją techniczną. System Zakładowej Kontroli Produkcji opiera się na normie PN-EN ISO 9001.

 

11. Obsługa klienta i logistyka

Aktywna obsługa klienta oraz proces planowania i transportu wyrobów

 

12. Serwis

Wsparcie w systemie monitoringu Smart Raineo oraz analizie funkcjonowania

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży