Zestaw pomiarowy Smart Raineo

Zestaw pomiarowy Smart Raineo

Jedyny na rynku system monitoringu poziomu wody w zbiorniku połączony z systemem wczesnego ostrzegania przed zbliżającym się podtopieniem.


Pipelife Polska wprowadziła do swojego systemu skrzynek retencyjno-rozsączających Stormbox oraz Stormbox II element umożliwiający monitoring eksploatowanego zbiornika w sposób ciągły w czasie rzeczywistym. Dzięki temu rozwiązaniu zarządzający zbiornikiem jest na bieżąco informowany o stanie wody w zbiorniku, prognozowanym możliwym przepełnieniu czy konieczności czyszczenia. W obliczu skutków obserwowanych zmian klimatu coraz częściej spotkać się można ze wzrastającą liczbą podtopień czy zmianą parametrów gruntu w czasie. Wszechobecne zabetonowywanie terenów miejskich powoduje wzrost powierzchni spływu tym samym należy zagospodarować wody z większych powierzchni.

Zestaw Smart Raineo elementy

Zalety zastosowania systemu Smart Raineo

 

Ostrzeżenia dla administratorów dróg

 • W przypadku zalania tuneli system może zdalnie poinformować administratora drogi o wystąpieniu powodzi
 • Administrator może podjąć działania mające na celu zminimalizowanie szkód poprzez zamknięcie odcinka drogi
 • Kierowcy będą mogli wybrać alternatywną drogę unikając podtopienia pojazdu

Ostrzeżenia dla kierowników sklepów

 • System może poinformować kierowników sklepów wielkopowierzchniowych o możliwym wystąpieniu powodzi
 • Kierownik zamyka zagrożone podtopieniem fragmenty parkingu lub cały parking wyznaczając alternatywne miejsca parkowania
 • Wjazd na parking jest zablokowany

Ostrzeżenia dotyczące usług serwisowych

 • Monitoring poziomu zanieczyszczeń w zbiorniku
 • Automatyczne wysyłanie powiadomień o konieczności serwisu zbiornika

Korzyści wynikające z zastosowania systemu Smart Raineo

Kontrola ilości wód na dopływie

 • Porównanie rzeczywistej ilości wód z przewidywaną ilością wód
 • Monitorowanie zmian i prognozowanie

Pomiar współczynnika infiltracji

 • Prognozowanie, kiedy wymagana jest konserwacja

Ostrzeganie w czasie rzeczywistym o przepełnieniu i powodziach

 • Monitorowanie poziomu wody w czasie rzeczywistym podczas opadów

Ostrzeganie maksymalnie dwa dni przed możliwymi przelewami i powodziami

 • Podaje dostępne prognozy dotyczące opadów

Elementy zestawu Smart Raineo

 • Modem
 • Czujnik ciśnienia wody (kabel o dł. 20 m)
 • Deszczomierz / stacja pogody
 • Czujnik temperatury i wilgotności
 • Kabel zasilający i kable do podłączenia sensorów
 • Słup do ustawienia stacji pogody (opcja)

Wymagania po stronie Klienta

Zasilanie:

 • Wymagana jest linia zasilająca o napięciu 230 V dla wtyczki typu F.
 • Zapewnienie kabla o odpowiedniej długości pomiędzy modemem a zasilaniem.
 • W przypadku znacznej odległości między wtyczką zasilającą a modemem wymagany jest przedłużacz (należy skonsultować się z elektrykiem, aby zweryfikować potrzebne specyfikacje dotyczące przedłużenia).

Połączenie internetowe

 • Modem musi być podłączony do Internetu. Konieczne jest połączenie za pomocą karty Mini SIM z obsługą 3G/4G. Przesył danych powinien zapewniać 1-2 GB na miesiąc.

Portal Smart Raineo

Każdy użytkownik systemu Smart Raineo dostaje możliwość korzystania z portalu Smart Raineo, w którym może na bieżąco sprawdzić informacje o aktualnej i przewidywanej pogodzie oraz prognozę poziomu wody w zbiorniku. Na dwa dni przed możliwym przepełnieniu użytkownik dostaje mailem ostrzeżenie. Przewidywane są również czynności czyszczenia na podstawie zmiany prędkości infiltracji wody w zbiorniku. Prędkość infiltracja kalkulowana jest na podstawie spadku poziomu wody po zakończeniu opadu. W portalu dostępne są również historyczne dane o opadach dzięki czemu można śledzić zmiany poziomu wody w zbiorniku oraz opadu na przestrzeni wybranego okresu.

Zobacz nasze produkty w katalogu internetowym

Smart Raineo meter 2

SMART RAINEO

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży