PLK_Pipelife-Systemy-drenarskie

drenaż

Produkty

PLK_Pipelife-Systemy-drenarskie

Systemy drenarskie z PVC

Firma Pipelife oferuje Państwu systemy drenarskie z PVC znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed napływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego w różnorodnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych.

Punkty Sprzedaży