Systemy drenarskie z PVC

Systemy Drenarskie z PVC

Firma Pipelife oferuje Państwu systemy drenarskie z PVC znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed napływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego w różnorodnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych.

drenaz
Materiał PVC
Średnice bez filtra 50 do 200 mm
Średnice rur z filtrem z PP 700, PP 450 50 do 200 mm
Średnice rur z filtrem z geowłókniny 50 do 200 mm

Zalety

 • Bardzo szeroki zakres asortymentowy rur, kształtek
 • Rury z filtrem z włókien ciętych PP 700 oraz PP 450 posiadają bardzo dobre parametry hydrauliczne, bardzo dużą odporność na kolmatację i są odporne na proces biodegradacji
 • Bardzo wysoka wydajność hydrauliczna rur z filtrem PP 700 o wielkości porów O90 ok. 600 μm (0,6 mm) oraz PP450 ok. 450 μm (0,45 mm)
 • Rury z filtrem z geowłókniny o wielkości porów O90 100 μm (0,1 mm)
 • Duża powierzchnia perforacji rur drenarskich, rury perforowane na całym obwodzie (TP)
 • Rury posiadają sztywność obwodową ≥ 4 kN/m2
 • Wysoka trwałość filtra z polipropylenu PP umożliwia stosowanie rur w drogownictwie

Elementy systemu

Rury drenarskie

Rury bez otuliny mogą być stosowane do odwadniania i napowietrzania terenów gruboziarnistych oraz strukturalnie stabilnych terenów (słabo rozkładalnych) oraz na terenach piaszczystych, jednak pod warunkiem wykonania wokół rury warstwy filtracyjnej.

Rury drenarskie z filtrem z włókien polipropylenowych wykonane są z PVC-U, oplecione są filtrem o grubości około 5 mm wykonanym z cienkich włókien polipropylenowych. Dzięki temu nadają się do każdego rodzaju podłoża i mogą z powodzeniem być stosowane do odwodnień podziemnych części budynków i fundamentów. Rury drenarskie z fabrycznym filtrem z geowłókniny PP jako nieliczne na rynku są odporne na promieniowanie UV.

drenaz

Studzienki drenarskie

Nowa generacja studzienek drenarskich jest efektem wieloletnich doświadczeń w rozwoju systemów drenarskich z tworzyw sztucznych. Oferta Pipelife Polska obejmuje kompletne studzienki z PP-b DN 400 o wysokości 2 m z osadnikiem o pojemności 75 dm3 oraz studzienki o wysokości 1,5 m z osadnikiem 35 dm3 lub bez osadnika. Studzienki są zakończone dnem. Wszystkie mogą być wyposażone w dwa otwory wlotowe i jeden wylotowy - typ A lub w trzy otwory wlotowe i jeden wylotowy - typ B z fabrycznie umieszczonymi wewnątrz uszczelkami.

drenaz

Zwieńczenia studzienek rewizyjnych

Mogą być wykonane z włazu żeliwnego Ø400 mm kl. A15, ze stożka betonowego z pokrywą betonową lub pokrywą żeliwną oraz teleskopu z pokrywą żeliwną lub tworzywową w klasie obciążenia A15 (1,5 t).

drenaz

Kształtki

System kształtek montażowych obejmuje pełną ofertą kątowników, trójników prostych (90°) i kątowych (45°), złączek, kolan, zaślepek, redukcji, wylotów i elementów przyłączeniowych w pełnym wymiarze średnic. Kształtki i rury łączone są ze sobą specjalnymi zatrzaskami. Tego typu połączenia są łatwe i szybkie w montażu.

drenaz

Zastosowania

Systemy drenarskie mogą mieć zastosowanie między innymi:

 • W melioracjach rolniczych,
 • Odwodnieniach parków, zieleńców, terenów sportowych i rekreacyjnych,
 • Odwodnieniach opaskowych budynków i budowli podziemnych,
 • Odwodnieniach składowisk odpadów,
 • Odwodnieniach budowli drogowych np. parkingów, placów, tuneli.

 

Drenaż pierścieniowy budynku w gruntach dobrze przepuszczalnych

Rurociągi wykonuje się z rur perforowanych o średnicy wewnętrznej 100 mm (min. 75 mm) i układa ze spadkiem min. 4 - 5 ‰. Drenaż pierścieniowy może być wykonany przed wznoszeniem obiektu, co zapewnia odwodnienie wykopu fundamentowego. Dosyć często stanowi też rozwiązanie "awaryjne" w sytuacjach gdzie po wykonaniu budynku, już w czasie eksploatacji pojawia się woda w pomieszczeniach podziemnych budynku. Możliwe jest także zastosowanie rur drenarskich z filtrem z włókien kokosowych lub polipropylenowych.

Drenaż warstwowy budynku ze żwiru i geowłókniny w gruntach słabo przepuszczalnych

Drenaż warstwowy tworzy ciągła warstwa materiału filtracyjnego (żwiru, piasku grubego, geowłókniny) oraz rurociągi drenażu pierścieniowego ułożone na spodzie tej warstwy. Drenaż warstwy wykonuje się jednocześnie z budową odwadnianego obiektu, dzięki czemu stanowić on może odwodnienie wykopu fundamentowego. W tym rozwiązaniu drenaż warstwowy wykonany jest z warstwy żwiru (o uziarnieniu 8-16 mm) i geowłókniny.

Zobacz nasze produkty w katalogu internetowym

PLK_Strart_Drenaż

DRENAŻ PVC

Firma Pipelife oferuje Państwu systemy drenarskie z PVC znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed napływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego w różnorodnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych.

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży