Systemy ciepłej - zimnej wody RADOPRESS

Systemy ciepłej - zimnej wody RADOPRESS

System instalacyjny RADOPRESS do instalacji grzewczych oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej składa się z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-X z warstwą antydyfuzyjną z aluminium (Al) oraz kształtek połączeniowych zaprasowywanych i skręcanych. Oferta zawiera pełny zestaw kształtek, elementów przyłączeniowych i narzędzi montażowych do instalacji grzewczych i sanitarnych.
Rury wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X produkowane są metodą wytłaczania z jednoczesnym wprowadzeniem do środka przewodu zwiniętej taśmy aluminiowej (Al). Warstwa aluminiowa pokrywana jest obustronnie spoiwem oraz warstwami polietylenu PE-X. Zastosowanie warstwy aluminiowej powoduje ponad 6-krotne zmniejszenie wydłużenia termicznego rur w stosunku do zwykłych rur PE-X, PE-RT oraz rur z warstwą antydyfuzyjną z alkoholu poliwinylowego (EVOH), co jest istotne przede wszystkim w systemach ogrzewania grzejnikowego, gdzie mogą wystąpić znaczne odkształcenia temperaturowe.

Wysoka jakość wyrobów oraz doskonałe parametry fizyczno-mechaniczne tworzyw jak np.: odporność na wysoką temperaturę, ciśnienie zapewniają instalacjom Pipelife ponad 50 letnią trwałość.

System RADOPRESS objęty jest dziesięcioletnią gwarancją udzieloną przez PIPELIFE POLSKA S.A.

System RADOPRESS produkowany jest w zakresie średnic od 16 mm do 63 mm.

Instalacje - Radopress
Materiał PE-X/AL/PE-X
Średnice

DN/OD 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 mm

Ciśnienie nominalne PN 10 (bar)
Długości handlowe Sztangi 5 m
zwoje 50, 100, 200, 400 m
Sposób łączenia złącza zaprasowywane, skręcane

Budowa

Rury wielowarstwowe RADOPRESS produkowane z PE-X składają się z 5 warstw:

1. warstwa zewnętrzna PE-Xb
2. warstwa adhezyjna
3. warstwa antydyfuzyjna AL
4. warstwa adhezyjna
5. warstwa wewnętrzna PE-Xb (c)

Polietylen PE-Xb jest to polietylen PE-HD (POLIDAN T/A-HF) sieciowany metodą „b” (silanem). Polietylen może też być usieciowany metodą „c” - tę odmianę oznacza się PE-Xc.
Warstwa antydyfuzyjna (środkowa) wykonana jest z aluminium (Al).

Rury produkowane są w kolorze białym.

Warstwa antydyfuzyjna z aluminium (Al) pełni rolę bariery dyfuzyjnej dla gazów co skutecznie przeciwdziała przedostawaniu się tlenu przez ścianki rury, stanowiąc doskonałą ochronę przed korozją metalowych elementów instalacji, np.: grzejników, pomp.

Rury łączone są poprzez złączki mosiężne, zaprasowywane.

Radopress

Przeznaczenie, zastosowanie

Doskonałe parametry wytrzymałościowe stosowanych w systemie RADOPRESS rur wielowarstwowych PE-X z warstwą antydyfuzyjną (Al) oraz system złączek zaprasowywanych umożliwiają najbardziej wszechstronne zastosowanie w instalacjach grzewczych oraz sanitarnych dla maksymalnej temperatury roboczej do 95° C i ciśnieniu 10 bar. System RADOPRESS firmy Pipelife przeznaczony jest do stosowania w instalacjach:

 • grzewczych, jak ogrzewanie podłogowe, centralne ogrzewanie (c.o.), niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe grzejniki, systemy solarne
 • ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) - przyłącza do kotłowni, rozdzielacze, piony i poziomy, rozdział na piętrach, przyłącza armatury
 • wody zimnej (z.w.u.) - piony i poziomy, rozdział na piętrach, przyłącza armatury
 • sprężonego powietrza
 • chłodniczych (woda lodowa)
 • przemysłowych do np.: przesyłania sprężonego powietrza, środków spożywczych, chemikaliów
 • technologicznych, np.: nawadnianie i podgrzewanie boisk sportowych
 • rolniczych, ogrodniczych

Ogrzewanie podłogowe

Oferta Pipelife obejmuje kompletny system instalacji ogrzewania podłogowego z rur RADOPRESS wraz z specjalnym urządzeniem do mocowania przewodów do płyt izolacyjnych. Płyta polistyrenowa jest pokryta siatką aluminiową, wytrzymująca maksymalne obciążenie 3,5 kN/m2 (350 kg/m2). Szerokość płyty wynosi 1 m, długość 10 m (łącznie 10 m2).

Układanie płyt zawierających wbudowaną folię aluminiową, eliminuje oddzielne układanie płyty oraz foli, co znacznie skraca czas montażu instalacji.

Połączenia rur i kształtek

Połączenia rur i kształtek wykonywane są poprzez:

 • kształtki mosiężne zaciskowe - rury łączone są poprzez mechaniczne zaprasowanie
 • kształtki mosiężne przejściowe zaciskowe z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym (złącza gwintowane)
 • złączki typu Eurokonus zaciskane mechanicznie za pomocą nakrętki i uszczelniane poprzez uszczelki elastomerowe

Złączki typu Eurokonus umożliwiają połączenie rur do rozdzielaczy lub zaworów przygrzejnikowych.

Rury o średnicy 16, 20 mm mogą być łączone za pomocą ręcznej zaciskarki.
Mechaniczne zaciśnięcie rury w kształtkach zaciskowych wykonywane jest przy użyciu prasy promieniowej akumulatorowej lub elektrycznej. Technologia ta zapewnia uzyskanie trwałego złącza (uzyskanego z pomocą siły 10 ton) o najwyższej wytrzymałości.

 

JAK WYKONAĆ … Zgrzew rur PP-R STABI - Firma Pipelife

Zalety systemu RADOPRESS z PE-X/Al/PE-X

 • bardzo dobra odporność na wysoką temperaturę i ciśnienie
 • bardzo prosty i szybki montaż zwłaszcza poprzez złączki zaprasowywane
 • jeden typ rury do instalacji grzewczych i sanitarnych
 • możliwość swobodnego kształtowania trasy – bardzo mała ilość potrzebnych kształtek
 • warstwa antydyfuzyjna w 100% chroni przed dyfuzją tlenu powodującego korozję części metalowych instalacji
 • możliwość podłączania rur i grzejników aluminiowych (brak korozji elektrochemicznej)
 • całkowita odporność PE-X na korozję oraz zarastanie kamieniem kotłowym
 • bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna rur
 • rury po wygięciu zachowują kształt
 • bardzo dobra odporność mechaniczna rur i złączek mosiężnych
 • doskonała odporność chemiczna
 • doskonałe parametry hydrauliczne k=0,004
 • obojętność fizjologiczna na wodę (nie reagują z wodą)
 • największa gwarancja szczelności połączeń zaprasowywanych
 • bardzo długa żywotność instalacji powyżej 50 lat
 • doskonałe tłumienie drgań i hałasu
 • bardzo mały współczynnik wydłużalności termicznej (α=0,024) zbliżony do miedzi
 • PE-X/Al/PE-X jest doskonałym materiałem do instalacji grzewczych, zwłaszcza ogrzewania podłogowego
 • odporność na uderzenia hydrauliczne
 • mały ciężar rur
 • bardzo szeroka oferta rur, kształtek, narzędzi montażowych
 • energooszczędne instalacje grzewcze, np.: ogrzewanie podłogowe, systemy solarne
 • bardzo wysoka jakość wyrobów oraz doskonałe właściwości zapewniają szeroki zakres zastosowania

Zobacz nasze produkty w katalogu internetowym

Radopress categorie

SYSTEM DO WODY UŻYTKOWEJ I OGRZEWANIA RADOPRESS

System instalacyjny RADOPRESS do instalacji grzewczych oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej składa się z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-X z warstwą antydyfuzyjną z aluminium (Al) oraz kształtek połączeniowych zaprasowywanych i skręcanych. Oferta zawiera pełny zestaw kształtek, elementów przyłączeniowych i narzędzi montażowych do instalacji grzewczych i sanitarnych.

 

Punkty Sprzedaży