Drenaż

Gospodarka wodami powierzchniowymi stanowi istotny aspekt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szybko spływająca woda w szczególności podczas intensywnych opadów deszczu, wymaga niezawodnych i wydajnych systemów jej odprowadzania. W Pipelife oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie odwadniania dróg. Rury drenarskie dzięki niewielkiej wadze są łatwe, szybkie i bezpieczne w montażu. Karbowana konstrukcja sprawia, że są one wyjątkowo trwałe i solidne. Do wyboru jest szeroki zakres średnic, a także studnie inspekcyjne włazowe. Wszystkie nasze systemy są zgodne zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i jakości.

Produkty

Systemy drenarskie z PVC

Firma Pipelife oferuje Państwu systemy drenarskie z PVC znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed napływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego w różnorodnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych.

Pragma Drenaż

System drenarski Pragma z PP

Firma Pipelife Polska S.A. produkuje rury drenarskie z polipropylenu PP-B Pragma o średnicy DN/OD od 160 do 400 mm w klasie SN ≥ 8 kN/m2 (klasa ciężka) w odcinkach o długości 6 m. Rury Pragma są produkowane w odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi połączonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne.
Rury przeznaczone są do odsączania (drenowania) wód gruntowych w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) oraz poza drogą. Rury mogą też służyć do rozsączania wód  gruntowych oraz deszczowych.

Czy wiesz, że:

System drenarski Pipelife służy do odwadniania wszelkich terenów, począwszy

od działki wokół budynku, aż do obszarów takich jak pola uprawne, łąki, parki, boiska sportowe czy drogownictwo.

Drenaz
Drenaz

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży