PLK_Pipelife-oczyszczalnia

Zagospodarowanie Ścieków

Systemy

Zbiornik szczelny

Zbiornik szczelny

Zbiorniki są przeznaczone do magazynowania ścieków bytowych. Zbiorniki te są całkowicie szczelne i odporne na ścieki, a dzięki temu przyjazne środowisku naturalnemu. Zwieńczenie z pokrywą PE o średnicy 600 mm umożliwia swobodną regulację wysokości dzięki zastosowaniu nadstawek montażowych z PE 0,2 m lub 0,4 m.

PLK_Pipelife-oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków to kompletny zestaw do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw indywidualnych. Działa ona na zasadzie drenażu rozsączającego, ze wstępnym oczyszczaniem ścieków w osadniku gnilnym. System składa się z osadnika gnilnego PE z filtrem, studzienki rozdzielającej PE, rur rozdzielczych PP-B, rur rozsączających PP-B i przewodów wentylacyjnych PP-B zakończonych wywiewkami oraz geowłókniny

Punkty Sprzedaży