Polityka prywatności

Ochrona Twojej prywatności i danych osobowych jest dla nas istotną sprawą, na którą zwracamy uwagę we wszystkich naszych zawodowych relacjach. Szanujemy poufny charakter Twoich danych osobowych i zawsze postępujemy zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych oraz z niniejszą Polityką prywatności.

1. Zakres Polityki prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest dostarczenie Ci informacji na temat sposobu, w jaki Pipelife Polska S.A. („Spółka", skrócona nazwa, np. Pipelife) wykorzystuje dane osobowe oraz o tym, jakie informacje dotyczące użytkowników naszej strony/naszych stron, aplikacji internetowych lub platform mobilnych („usług internetowych") są zbierane i oceniane, a następnie wykorzystywane, przekazywane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do Pipelife Polska S.A. Nie dotyczy ona usług internetowych innych spółek Grupy Wienerberger ani usług internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie.

2. Zbieranie informacji

2.1. Dane dostarczane przez Ciebie

Z reguły do korzystania z naszych usług internetowych nie jest wymagane ujawniane danych osobowych. Jeśli dane osobowe (imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail) są zbierane w ramach naszych usług internetowych, robi się to, w miarę możliwości, dobrowolnie. Na przykład, jeśli chcesz otrzymywać Newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, będziemy wymagać od Ciebie podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu mailowego.

2.2. Dane zbierane automatycznie

Ze względów bezpieczeństwa danych oraz w celu zoptymalizowania łatwości obsługi, w związku z korzystaniem z naszych usług internetowych zbieramy także dane nieosobowe. Przechowywane informacje dotyczą, na przykład, używanej przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, nazwy domeny witryny odwiedzanej jako ostatnia przed wejściem na naszą stronę, liczby wizyt oraz przeciętnego czasu spędzonego na naszej stronie, a także odwiedzanych pod stron.

Takie dane zbierane automatycznie nie są wiązane z danymi pochodzącymi z innych źródeł. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnej weryfikacji takich danych w sytuacji, gdy dowiemy się o jakichkolwiek konkretnych przesłankach wskazujących na wykorzystanie niezgodne z prawem.

2.3. Pliki cookie i web beacon

Nasze usługi internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie (dosł. „ciasteczka") w przeglądarce oraz pliki web beacon (sygnalizatory sieci). Pliki cookie nie są szkodliwe dla Twojego komputera. Są to małe pliki z ustawieniami konfiguracji, pomagające nam poprawić łatwość obsługi, skuteczność i bezpieczeństwo naszych usług internetowych. Pliki cookie służą ponadto do aktywowania nie których funkcji dla użytkownika.

Nasze usługi internetowe zwykle wykorzystują „sesyjne pliki cookie", usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. W niektórych przypadkach usługi te wykorzystują „trwałe pliki cookie", które pozostaną na Twoim urządzeniu do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia ręcznego. Te ostatnie pliki pozwalają nam rozpoznawać Twoją przeglądarkę podczas Twojej kolejnej wizyty. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat „plików cookie osób trzecich", tj. plików cookie zewnętrznych dostawców usług, np. Google Inc., należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi prywatności obowiązującymi u takich dostawców.

Możesz dostosować swoją przeglądarkę lub ustawienia prywatności, tak by otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy na Twoje urządzenie zostanie przesłany plik cookie, abyś mógł zadecydować, czy chcesz przyjmować pliki cookie w danym przypadku. Możesz również wyłączyć możliwość przyjmowania plików cookie – domyślnie lub w określonych przypadkach – oraz włączyć automatyczne kasowanie kopii przy każdym zamknięciu przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje naszych usług internetowych mogą nie być w pełni dostępne po wyłączeniu plików cookie.

Ponadto używamy plików web beacon – sygnalizatorów sieci, zwanych również znacznikami stron, aby analizować efektywność działania naszej strony lub naszych newsletterów. Na przykład, nasze Newslettery i e-maile w języku HTML mogą zawierać plik web beacon, sygnalizujący otwarcie wiadomości e-mail lub linka przesłanego drogą elektroniczną. Informacje takie pomagają nam usprawniać naszą obsługę poczty elektronicznej i dostosować przesyłane przez nas treści do potrzeb użytkownika. Usunięcie wiadomości e-mail skutkuje również usunięciem pliku web beacon. Nie trzeba chyba dodawać, że nasze zwykłe e-maile tekstowe nie zawierają plików web beacon.

3. Wykorzystywanie danych osobowych

Co do zasady, przekazywane przez Ciebie dane osobowe są przez nas przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w określonych celach. Cele te obejmują w szczególności:

 • Świadczenie, udoskonalanie i wspieranie naszych usług internetowych: Obejmuje to analizy danych, identyfikacje tendencji dotyczących użytkowania, a także obliczeń i statystyk w zakresie wzorców dostępu użytkowników.
 • Marketing: Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych, np. na potrzeby ankiet, loterii lub innych kampanii reklamowych wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie zgody na takie wykorzystanie. W takiej sytuacji Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 lat chyba że dłuższy okres przechowywania jest legalnie dopuszczalny z innych powodów. Możesz w każdej chwili cofnąć zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 5.
 • Przesyłanie Newslettera: Jeśli wypełnisz formularz internetowy, aby zapisać się na nasz Newsletter, będziemy wykorzystywać przekazane przez Ciebie dane wyłącznie po to, aby zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy chcesz otrzymywać Newsletter, a także w celu tworzenia listy mailingowej i analizowania korzystania z naszego Newslettera. W takim przypadku Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 lat po anulowaniu subskrypcji, chyba że dłuższy okres przechowywania jest dopuszczony przez prawo z innych przyczyn. Twoje dane będą przez nas wykorzystywane do innych celów wyłącznie za Twoją zgodą.
 • Zamawianie raportów lub innych materiałów informacyjnych: Jeśli zamawiasz u nas raporty lub inne materiały informacyjne, dostarczone przez Ciebie dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do celów realizacji Twojego zamówienia, a następnie będą przechowywane przez maksymalny okres 3 lat. W celu realizacji zleceń możemy korzystać z usług osób trzecich, którym przekazujemy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji Twojego zlecenia. Będziemy wykorzystywać przekazane przez Ciebie dane osobowe do innych celów wyłącznie za Twoją zgodą.
 • Korzystanie z formularza kontaktowego: Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego do zapytań, informacje podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, w tym Twoje dane kontaktowe, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i będą przechowywane do użytku w przyszłości, na wypadek dalszych pytań. Jeśli jest to konieczne dla celów przetwarzania Twojego zapytania, możemy także przekazać Twoje dane osobowe innym spółkom grupy Wienerberger (patrz punkt 4) lub zainteresowanym osobom trzecim. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały czas przetwarzania zapytania i przez maksymalny okres 3 lat po zakończeniu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przechowywania jest dopuszczony przez prawo z innych przyczyn.
 • Giełdę pracy: Podania o pracę zawierają dane osobowe (np. curriculum vitae, dane kontaktowe itp.). Możemy wykorzystywać takie dane osobowe w obrębie Grupy Wienerberger (patrz punkt 4), aby podjąć decyzję dotyczącą zaoferowania kandydatowi stanowiska pracy, lub aby odpowiedzieć na podanie o pracę. Jeśli nie zgłosisz wyraźnego sprzeciwu, będziemy przechowywać dane w ewidencji przez maksymalny okres trzech lat od ostatniego kontaktu (chyba że dłuższy okres przechowywania jest dopuszczony przez prawo z innych przyczyn) do ewentualnego rozpatrzenia w przyszłości.
 • Realizację umów i administrowanie umowami: W celu przetwarzania zamówień przychodzących (zwłaszcza zamówień na materiały), korzystamy z usług osób trzecich, którym przekazujemy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji Twojego zlecenia. W związku z takimi czynnościami możemy się z Tobą kontaktować w ramach ankiet dotyczących zadowolenia klientów lub dla celów badania rynku. Jeśli zażądasz, byśmy nie wykorzystywali Twoich danych do dalszych kontaktów, oczywiście uszanujemy Twoją wolę.
 • Ochronę praw i własności: Jeśli będziemy mieli powód by sądzić, że zostały lub mogą zostać naruszone prawa i własność Pipelife Polska S.A. , jej dostawców i klientów lub osób trzecich, będziemy mogli wykorzystywać i przekazywać Twoje dane osobowe w celu ochrony takich praw i/lub takiej własności. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ujawniania Twoich danych osobowych, jeśli ich ujawnienie będzie wymagane na mocy prawa lub nakazu właściwych organów, aby zapewnić właściwy tok postępowania zgodnie z procedurą wskazaną na naszej stronie/naszych stronach, a także w celu ochrony praw, o których mowa powyżej.
 • Czyszczenie i konsolidowanie danych: Od czasu do czasu dostarczone przez Ciebie dane osobowe mogą być poddawane weryfikacji względem (i) danych z naszych istniejących rejestrów (online i offline), (ii) danych przejętych od poprzednika prawnego lub (iii) danych z innych źródeł, lub też konsolidowane z wyżej wymienionymi danymi.


4. Przekazywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych

W zależności od żądanego przez Ciebie rodzaju interakcji (np. odpowiedzi na telefon, złożenia zamówienia, prośby o usługi, informacje itp.), Twoje dane mogą być wymieniane z osobami trzecimi zaangażowanymi w realizację zlecenia (np. firmami wysyłkowymi, bankami itp.) lub innymi spółkami z Grupy Wienerberger. Ujawnienie przez nas danych osobowych może również być wymagane w celu spełnienia wymogów prawnych lub egzekucji praw i umów.

 • Przekazywanie danych osobom trzecim: W celu realizacji określonych zamówień oraz świadczenia pewnych usług, współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług (np. spedytorami). Tacy dostawcy usług mają prawo wykorzystywać lub przekazywać dane zbierane lub przetwarzane przez nas wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Pipelife Polska S.A. .
 • Wykorzystywanie danych wewnątrz Grupy: Pipelife Polska S.A. należy do Grupy Wienerberger, międzynarodowej grupy kapitałowej, której wewnętrzne procesy operacyjne, struktury i systemy techniczne mają charakter trans graniczny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w ramach Grupy Wienerberger i w razie potrzeby przekazywać je naszym placówkom w innych krajach dla celów wskazanych w punkcie 3 oraz zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nasze ogólnogrupowe wytyczne i procedury dotyczące ochrony danych są skonstruowane tak, aby zapewnić równie wysoki poziom ochrony danych we wszystkich krajach, w których działamy. Pełna lista spółek naszej grupy znajduje się pod adresem https://www.wienerberger.com/contact lub https://www.wienergeberger.com/the-company/company-sites.
 • Przestrzeganie prawa i podobne zobowiązania: Będziemy przekazywali Twoje dane osobowe w celu (i) egzekucji lub spełnienia wymogów prawa, przepisu, nakazu wydanego przez organ władzy publicznej lub środków przymusowych, (ii) wykrywania i zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa, oszustwom lub innym działaniom podejmowanym w złej wierze, (iii) ochrony i/lub egzekucji praw i majątku Pipelife Polska S.A. lub osób trzecich oraz (iv) ochrony praw i bezpieczeństwa osobistego naszych pracowników i pracowników osób trzecich.


5. Prawo do informacji, prawo do wycofania i usunięcia swoich danych osobowych

Masz prawo zażądać pisemnych informacji na temat Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Ponadto, w związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do poprawiania, usuwania, ukrywania danych lub ograniczania ich przetwarzania, a także do złożenia skargi u organu odpowiedzialnego za ochronę danych. Prosimy adresować takie żądania oraz wszelkie inne zapytania do punktu kontaktowego wskazanego w punkcie 7.

6. Bezpieczeństwo danych

[Spółka] stosuje szeroki wachlarz środków ochrony danych, aby zapewnić poufność i nienaruszalność Twoich danych osobowych. Jednak, mając na uwadze charakter sieci internet, chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość występowania luk w ochronie przesyłania danych przez internet (np. podczas komunikacji pocztą elektroniczną) oraz na fakt, iż stuprocentowa ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

7. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności lub przetwarzaniem Twoich danych, prosimy o kontakt na następujący adres:

Pipelife Polska S.A.
84-110 Krokowa
Kartoszyno, ul.Torfowa 4
Polska
+48 58 7748888
iod@pipelife.pl

Punkty Sprzedaży