Robust RC

Wodociągi

Systemy

ciśnieniowe PVC

System rur i kształtek z PVC-U

Rury wodociągowe i kształtki produkowane są z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w kolorze szarym. Wyroby te spełniają najwyższe parametry jakościowe, montażowe i użytkowe. Firma Pipelife posiada jako jedyny na rynku europejskim, opatentowany system uszczelniający Power-Lock. System ten zapewnia wyjątkową szczelność i trwałość połączenia, łatwość montażu, a także niezawodność eksploatacji.

ciśnieniowe PE

System rur z PE

Rury te produkuje się metodą wytłaczania z polietylenu PE 80 i PE 100. Przewody wykonane z PE odznaczają się wysokimi paramertami fizykochemicznymi, umożliwiającymi bardzo szeroki zakres zastosowań. Doskonale nadają się do min. budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, przesyłania chemikaliów, renowacji rurociągów.

PLK_Pipelife-Robust

System rur AQUALINE ROBUST

Rury AQUALINE ROBUST produkowane są z polietylenu PE 100RC z dodatkową, termoplastyczną, przylegającą, zewnętrzną warstwą usuwalną (płaszcz) z polietylenu.

Rury AQUALINE ROBUST DETECT z fabrycznie umieszczonym jednym przewodem detekcyjnym z miedzi o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji przebiegu trasy i głębokości ułożenia rurociągu.

Rury AQUALINE ROBUST SMART z fabrycznie umieszczonymi dwoma lub czterema przewodami sensorycznymi z miedzi do monitoringu rurociągu i lokalizacji awarii.

System AQUALINE PLUS

Rury trójwarstwowe AQUALINE PLUS produkowane są z polietylenu PE 100RC z warstwą zewnętrzną oraz wewnętrzną z PE 100RC o średnicach od 90 mm do 250 mm, na ciśnienie PN 10, PN 16 według normy PN-EN 12201-2. Rury posiadają warstwy współwytłaczane (koekstrudowane) na obu stronach zewnętrznych i wewnętrznych rury, powstają z połączenia trzech warstw PE 100RC. Grubość warstwy wewnętrznej i zewnętrznej stanowi 25% całkowitej grubości ścianki rury. Warstwa zewnętrzna w kolorze niebieskim (woda) jest molekularnie połączona z warstwą wewnętrzną (czarną), jest nierozłączna.

System dwuwarstwowych rur HERKULES

Rury dwuwarstwowe HERKULES produkowane są z polietylenu PE 100RC z płaszczem ochronnym z PE 100RC o średnicach od 32 mm do 500 mm, na ciśnienie PN 10, PN 16. Warstwa zewnętrzna w kolorze niebieskim (woda) lub czarnym (ścieki) jest molekularnie połączona z warstwą wewnętrzną (czarną), jest nierozłączna.

Czy wiesz, że:

Rury ROBUST oraz HERKULES posiadają wysoką odporność na uszkodzenia i mogą być układane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki piaszczystej, metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.

PLK_Pipelife-Robust
PLK_Pipelife-Robust

Punkty Sprzedaży