Image picture

Równowaga jest częścią naszego życia. Zapewnijmy sobie bezpieczne i beztroskie życie.

#rownowaga

Przyszłość jest w naszych rękach. Głęboko wierzymy, że ochrona i poprawa funkcjonowania gospodarki, środowiska naturalnego i systemu opieki społecznej na świecie a także zapewnienie bezpiecznego, zdrowego i beztroskiego życia zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom, jest naszym obowiązkiem.

Razem mamy niepowtarzalną szansę na stworzenie lepszego świata

Mark van Loon, Senior Vice President Sustainability and Innovation, Wienerberger

Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie infrastruktury walczymy z niedoborem wody i sprawiamy, że miasta stają się bardziej solidne. Staramy się, aby budynki były neutralne energetycznie, a rolnictwo zapewniało dostawy żywności, oszczędzając cenne zasoby i chroniąc glebę.

plk-ban-program
Brown Trout

Zrównoważone rozwiązania

Dzięki naszym rozwiązaniom z zakresu systemów tworzywowych pragniemy zwiększyć odporność ludności na zmiany klimatyczne, chronić zasoby naturalne i umożliwić przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Zrównoważona produkcja

Większość naszych produktów w 100% nadaje się do powtórnego wykorzystania. Stale zwiększamy też ilość surowców pochodzących z wtórnej produkcji. Środowisko naturalne dotyczy każdego z nas, dlatego pracujemy nad tym, aby pozostawić po sobie jak najmniejszy wpływ na otoczenie.
Grandfather with his grandson working in the garden,watering salads.

Zrównoważenie społeczne

Naszym obowiązkiem jest dbanie o najmniej uprzywilejowane społeczności na całym świecie. Aktywnie uczestniczymy w licznych projektach i inicjatywach o charakterze społecznym jak również udzielamy pomocy w każdym regionie, w którym jesteśmy obecni.

Każdego roku zwiększamy wskaźnik udziału przetworzonych materiałów sztucznych w produkcji, zapewniając jednocześnie wysoką jakość produktów, na której polegają nasi partnerzy.

Recycled plastic pipes by Pipelife

#rownowaga

Zobacz nasze zielone inicjatywy

Ponad 100-letnia żywotność

Jednym z aspektów branych pod uwagę w ocenie cyklu życia produktu jest okres użytkowania, który odnosi się do czasu, przez jaki produkt może faktycznie pozostać w użyciu. Nasz system rur ciśnieniowych PE do gazu, wody pitnej i zastosowań morskich może zapewnić nieprzerwaną pracę do 100 lat, a nawet więcej.

 
Jak to jest możliwe? Prosimy zapoznać się z dokumentem prezentującym stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Rur z Tworzyw Sztucznych TEPPFA i PE100+.
Happy good looking elderly man in a plaid shirt sits on a sofa in the living room and learns to play acoustic guitar online using a Laptop

Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z tworzyw sztucznych

Coraz większe zaniepokojenie opinii publicznej budzą tworzywa sztuczne przenikające do środowiska. Większość odpadów plastikowych pochodzi z lekkomyślnie wyrzucanych butelek i opakowań, ale niektóre z nich to granulaty żywiczne pochodzące z przemysłu przetwórczego.

Aby zapobiec zanieczyszczaniu środowiska tworzywami sztucznymi, Plastic Europe utworzyło inicjatywę Zero Pellet Loss. W 2015 roku inicjatywie tej towarzyszyła globalna operacja "Clean Sweep®". Niektóre z naszych zakładów produkcyjnych posiadają już takie filtry, jednak wszystkie oddziały Pipelife zobowiązały się do zainstalowania ich w 2020 roku.

Close-up of plastic polymer granules. polymer plastic. compound polymer.
plastic beads isolated on white background.

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży