Image picture

Równowaga jest częścią naszego istnienia. Zapewnijmy sobie bezpieczne i beztroskie życie.

#rownowaga

Przyszłość jest w naszych rękach. Głęboko wierzymy, że ochrona i poprawa funkcjonowania gospodarki, środowiska naturalnego i systemu opieki społecznej na świecie a także zapewnienie bezpiecznego, zdrowego i beztroskiego życia zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom, jest naszym obowiązkiem.

Razem mamy niepowtarzalną szansę na stworzenie lepszego świata

Mark van Loon, Senior Vice President Sustainability and Innovation, Wienerberger

Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie infrastruktury walczymy z niedoborem wody i sprawiamy, że miasta stają się bardziej solidne. Staramy się, aby budynki były neutralne energetycznie, a rolnictwo zapewniało dostawy żywności, oszczędzając cenne zasoby i chroniąc glebę.

Mark Van Loon
Brown Trout

Zrównoważone rozwiązania

Dzięki naszym rozwiązaniom z zakresu systemów tworzywowych pragniemy zwiększyć odporność ludności na zmiany klimatyczne, chronić zasoby naturalne i umożliwić przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Zrównoważona produkcja

Większość naszych produktów w 100% nadaje się do powtórnego wykorzystania. Stale zwiększamy też ilość surowców pochodzących z wtórnej produkcji. Środowisko naturalne dotyczy każdego z nas, dlatego pracujemy nad tym, aby pozostawić po sobie jak najmniejszy wpływ na otoczenie.
Grandfather with his grandson working in the garden,watering salads.

Zrównoważenie społeczne

Naszym obowiązkiem jest dbanie o najmniej uprzywilejowane społeczności na całym świecie. Aktywnie uczestniczymy w licznych projektach i inicjatywach o charakterze społecznym jak również udzielamy pomocy w każdym regionie, w którym jesteśmy obecni.

Każdego roku zwiększamy wskaźnik udziału przetworzonych materiałów sztucznych w produkcji, zapewniając jednocześnie wysoką jakość produktów, na której polegają nasi partnerzy.

Recycled plastic pipes by Pipelife

#rownowaga

Zobacz nasze zielone inicjatywy

Rozwój bioróżnorodności w Zakładzie Produkcyjnym w Strzałkowie

Rozwój bioróżnorodności jest jednym z trzech strategicznych filarów polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Pipelife. Poprzez zwiększanie obszarów zielonych i zrównoważone zarządzanie już istniejącymi terenami, staramy się stworzyć bezpieczne i przyjazne miejsce dla rozwoju fauny i flory na terenach naszych zakładów produkcyjnych. Wiemy też, że tego typu działania pozytywnie wpłyną na odbiór tych miejsc przez naszych gości i przede wszystkim pracowników.

Różnorodność biologiczna w Kartoszynie

Różnorodność biologiczna jest podstawową cechą przyrody, która określa rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany. Postępująca od lat urbanizacja oraz prowadzona  w przeszłości niezrównoważona gospodarka, niezwykle tę różnorodność ograniczyły. Dlatego też by minimalizować negatywny wpływ działania człowieka na naturę, Grupa Pipelife wprowadza obecnie we wszystkich swoich fabrykach Program Rozwoju Bioróżnorodności. W Polsce program ten objął między innymi zakład produkcyjny w Kartoszynie, stanowiący centrum  produkcji kształtek i studni.

Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z tworzyw sztucznych

Coraz większe zaniepokojenie opinii publicznej budzą tworzywa sztuczne przenikające do środowiska. Większość odpadów plastikowych pochodzi z lekkomyślnie wyrzucanych butelek i opakowań, ale niektóre z nich to granulaty żywiczne pochodzące z przemysłu przetwórczego.

Aby zapobiec zanieczyszczaniu środowiska tworzywami sztucznymi, Plastic Europe utworzyło inicjatywę Zero Pellet Loss. W 2015 roku inicjatywie tej towarzyszyła globalna operacja "Clean Sweep®". W związku z tą akcją wszystkie oddziały Pipelife  zainstalowały specjalne filtry wyłapujące granulat, by nie dostał się on do środowiska.

Close-up of plastic polymer granules. polymer plastic. compound polymer.
plastic beads isolated on white background.

Ponad 100-letnia żywotność

Jednym z aspektów branych pod uwagę w ocenie cyklu życia produktu jest okres użytkowania, który odnosi się do czasu, przez jaki produkt może faktycznie pozostać w użyciu. Nasz system rur ciśnieniowych PE do gazu, wody pitnej i zastosowań morskich może zapewnić nieprzerwaną pracę do 100 lat, a nawet więcej.

 
Jak to jest możliwe? Prosimy zapoznać się z dokumentem prezentującym stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Rur z Tworzyw Sztucznych TEPPFA i PE100+.
Happy good looking elderly man in a plaid shirt sits on a sofa in the living room and learns to play acoustic guitar online using a Laptop

#esg

Jak żyjemy ESG w firmie Pipelife

Jak możemy stworzyć niedrogą i przyjazną dla klimatu przestrzeń życiową? Jak optymalnie poddać recyklingowi rury z tworzyw sztucznych? To są pytania, z którymi codziennie borykamy się w firmie Pipelife. 

Przestrzegamy międzynarodowych standardów i inwestujemy w ESG (Environment, Social, Governance).

Pipelife Polska zwiększa wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu w produkcji.

Realizacja celów związanych z ESG jest kluczowa dla biznesowej strategii firmy, szczególnie w kontekście realizacji założeń polityki zrównoważonego rozwoju. Jeden z celów został już osiągnięty - wszystkie wyprodukowane przez Pipelife Polska produkty mogą być całości poddane recyklingowi, a surowiec z których zostały wyprodukowane, ponownie użyty. 

Pipelife Poland has recently switched to pallets produced from waste wood

Recykling w Pipelife: Nowe życie rur z tworzyw sztucznych

Pipelife rozwija recykling tworzyw sztucznych: możliwości i wyzwania na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Recycled PE pipes with the sky in the background | Pipelife

Proekologiczne opakowania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

PIPELIFE kieruje się zasadą oszczędnego gospodarowania surowcami naturalnymi. Działamy zgodnie z polityką ESG, ponieważ wiemy jak ważne jest, by tu i teraz podejmować nawet te najmniejsze działania w trosce o środowisko. 

Punkty Sprzedaży