Budynki-Close
Budynki-Open

PIPELIFE BUDYNKI

Rozwiązania i systemy instalacyjne dla bezpieczniejszego i bardziej komfortowego budownictwa

Budynki kryją w sobie złożoną sieć kluczowych systemów rurowych, które zaspokajają nasze potrzeby i zapewniają nam komfortowe, higieniczne i bezpieczne środowisko pracy i życia.

Naszą misją, jako czołowych międzynarodowych specjalistów w dziedzinie systemów rurowych, jest dostarczanie niezawodnych i trwałych rozwiązań systemowych, które zapewniają zdrowsze i bardziej zrównoważone warunki dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym bogatym doświadczeniem i do odkrycia najważniejszych systemów rurowych do wszystkich zastosowań związanych z wodą i energią w domach, biurach i zakładach przemysłowych oraz wokół nich.

Firma Pipelife oferuje kompletne i dostosowane do potrzeb klienta systemy rurowe dla budynków.

 

Budynki kryją w sobie złożoną sieć kluczowych systemów rurowych, które zaspokajają nasze potrzeby i zapewniają nam komfortowe, higieniczne i bezpieczne środowisko pracy i życia.

PLK-doorpage-agroekosystem
PLK-doorpage-agroekosystem
Sewage

Kanalizacja zewnętrzna

Firma Pipelife, jako jedna z pierwszych w Polsce, rozpoczęła już na początku lat 90-tych produkcję systemów kanalizacyjnych rur strukturalnych z polipropylenu PP-B oraz gładkościennych z PVC-U do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowych, wód opadowych i ścieków przemysłowych.

Potable Water

Wodociągi

Systemy wodociągowe należą do jednych z najważniejszych elementów infrastruktury komunalnej. Systemy rur termoplastycznych PE oraz PVC-U charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, zwiększając trwałość sieci ciśnieniowych, jej niezawodność oraz bezpieczeństwo.

Drainage

Instalacje

Szeroka gama klasycznych, jak i niskoszumowych systemów kanalizacyjnych, które są trwałe i odporne, aby zapewnić bezpieczne i bezgłośne odprowadzenie nieczystości.

Kompletne systemy do ogrzewania i chłodzenia: od najnowocześniejszych rozwiązań grzewczych, poprzez ogrzewanie i chłodzenie podłogowe, aż po alternatywne rozwiązania energetyczne.

Soil Waste

Zagospodarowanie Ścieków

Zagospodarowanie ścieków.

Stormwater

Zagospodarowanie wody deszczowej

Jest to system podziemny, który zbiera, oczyszcza i magazynuje nadmiar wody deszczowej do wykorzystania w przyszłości. W okresie ekstremalnych warunków pogodowych, związanych ze zmianami klimatu, systemy są rozwiązaniem wielu problemów. Między innymi zapobiegają powodziom w czasie obfitych opadów deszczu i magazynują wodę przez długie okresy suszy. Woda po zebraniu może być wykorzystywana do celów sanitarnych lub do nawadniania.

Rain-back01

Naszą misją, jako wiodących międzynarodowych ekspertów w dziedzinie systemów rurowych z tworzyw sztucznych, jest dostarczanie Państwu niezawodnych i trwałych rozwiązań, które zapewniają zdrowsze i bardziej zrównoważone warunki życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Ze względu na globalne zmiany klimatyczne doświadczamy nadmiernych opadów deszczu, długich okresów suszy, upałów i gwałtownych powodzi. Bezpośrednimi konsekwencjami zmian klimatu i braku rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej są erozja, zanieczyszczenie wody, a nawet wyższe podatki. Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu STORMBOX, z którego firma Pipelife jest dumna, można skutecznie przechwytywać, zatrzymywać i ponownie wykorzystywać wodę.

Systemy

Instalacje - Comfort

Kanalizacja wewnętrzna Comfort

System kanalizacji wewnętrznej produkowany jest z polipropylenu kopolimerowego PP-b. Dzięki zastosowaniu polipropylenu kanalizacja posiada szereg zalet niedostępnych dla produktów wykonanych z materiałów tradycyjnych lub z innych tworzyw sztucznych.

PLK_Pipelife-Comfort-Plus.

Kanalizacja niskoszumowa Comfort Plus

Cichy system kanalizacji wewnętrznej COMFORT PLUS poprawia komfort użytkowania instalacji w budynkach mieszkalnych. Niezaprzeczalną zaletą jest bardzo atrakcyjna cena systemu. 

Master3-group-picture

Kanalizacja niskoszumowa MASTER 3 PLUS

Niskoszumowy system kanalizacji wewnętrznej znacząco poprawia komfort użytkowania instalacji w budynkach mieszkalnych. Dodatkowo ponadstandardowe parametry systemu MASTER 3 PLUS pozwalają konstruować wielorakie specjalistyczne instalacje przemysłowe.

PLK_Pipelife-PP-R

Systemy ciepłej-zimnej wody z PP-R, PP-RCT

System instalacyjny firmy Pipelife do ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji grzewczych produkowany jest z polipropylenu random PP-R (tzw. typ 3).
Wysoka jakość wyrobów oraz doskonałe parametry fizyczno-mechaniczne polipropylenu PP-R (odporność na wysoką temperaturę, ciśnienie) zapewniają instalacjom Pipelife wyjątkową trwałość.

PLK_Pipelife-Radopress

Systemy ciepłej - zimnej wody RADOPRESS

System instalacyjny RADOPRESS do instalacji grzewczych oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej składa się z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-X z warstwą antydyfuzyjną z aluminium (Al) oraz kształtek połączeniowych zaprasowywanych i skręcanych. Oferta zawiera pełny zestaw kształtek, elementów przyłączeniowych i narzędzi montażowych do instalacji grzewczych i sanitarnych.

PLK_Pipelife-Flortherm

Systemy ogrzewania podłogowego Floortherm

System instalacyjny przeznaczony do ogrzewania podłogowego firmy Pipelife obejmuje pełny zestaw przewodów wielowarstwowych, płyt izolacyjnych pokrytych siatką aluminiową oraz specjalne urządzenie do mocowania przewodów.

Baner-C-Press

Systemy C-Press

System Pipelife C-Press to profesjonalny system stalowych rur i kształtek, łatwy w montażu, z niezawodnymi i nierozłącznymi połączeniami zaprasowywanymi do stosowania w zamkniętych systemach ogrzewania i/lub chłodzenia w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

PLK-system-odwodnien-dachow

System podciśnieniowego odwadniania dachów

System rur i kształtek z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) służący do odprowadzania wody z dachu. Dzięki zastosowaniu specjalnych wpustów dachowych przepływ może odbywać się z wykorzystaniem pełnego przekroju rury, dzięki czemu sprawność układu jest dużo większa niż systemów tradycyjnych.

Ogrzewanie i chłodzenie powierzchniowe

Świat pędzi do przodu. Ludzie poszukują teraz rozwiązań, które pozwolą im w dużym stopniu zaoszczędzić czas. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wprowadziliśmy do oferty kilka systemów prefabrykowanych, które pozwolą zaoszczędzić dużo czasu i kłopotów przy wykonywaniu systemów ogrzewania lub chłodzenia.

PLK_okładka-KZ-pvc

System rur i kształtek z PVC

System rur i kształtek produkowany jest z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w kolorze pomarańczowo - brązowym. Cechą szczególną naszych rur jest zastosowanie specjalnej uszczelki Sewer-Lock. Ta dwuelementowa, montowana automatycznie w fazie produkcji uszczelka zapewnia pełną szczelność i trwałość systemu, a także skraca czas montażu rur. Dostępne są również rury PVC z uszczelkami jednowargowymi. Rury PVC można łączyć z bogatą ofertą studzienek oraz systemem Pragma® produkowanych w naszej firmie.

PLK_Pipelife--Studnie-małe

Studzienki kanalizacyjne PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 425

Bogate doświadczenia w rozwoju systemów z tworzyw sztucznych do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej a także drenażu, poparte od dziesięcioleci praktycznymi zastosowaniami w trudnych warunkach Skandynawii oraz na bardzo wymagających rynkach Niemiec i innych krajów, doprowadziły do opracowania nowej generacji studzienek, wolnych od wad charakterystycznych dla materiałów tradycyjnych. 

ciśnieniowe PE

System rur z PE

Rury te produkuje się metodą wytłaczania z polietylenu PE 80 i PE 100. Przewody wykonane z PE odznaczają się wysokimi paramertami fizykochemicznymi, umożliwiającymi bardzo szeroki zakres zastosowań. Doskonale nadają się do min. budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, przesyłania chemikaliów, renowacji rurociągów.

Wodociągi Herkules

System dwuwarstwowych rur HERKULES

Rury dwuwarstwowe HERKULES produkowane są z polietylenu PE 100RC z płaszczem ochronnym z PE 100RC o średnicach od 32 mm do 500 mm, na ciśnienie PN 10, PN 16. Warstwa zewnętrzna w kolorze niebieskim (woda) lub czarnym (ścieki) jest molekularnie połączona z warstwą wewnętrzną (czarną), jest nierozłączna.

PLK_Pipelife-Systemy-drenarskie

Systemy drenarskie z PVC

Firma Pipelife oferuje Państwu systemy drenarskie z PVC znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed napływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego w różnorodnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych.

Zbiornik szczelny

Zbiornik szczelny

Zbiorniki są przeznaczone do magazynowania ścieków bytowych. Zbiorniki te są całkowicie szczelne i odporne na ścieki, a dzięki temu przyjazne środowisku naturalnemu. Zwieńczenie z pokrywą PE o średnicy 600 mm umożliwia swobodną regulację wysokości dzięki zastosowaniu nadstawek montażowych z PE 0,2 m lub 0,4 m.

PLK_Pipelife-oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków to kompletny zestaw do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw indywidualnych. Działa ona na zasadzie drenażu rozsączającego, ze wstępnym oczyszczaniem ścieków w osadniku gnilnym. System składa się z osadnika gnilnego PE z filtrem, studzienki rozdzielającej PE, rur rozdzielczych PP-B, rur rozsączających PP-B i przewodów wentylacyjnych PP-B zakończonych wywiewkami oraz geowłókniny

PLK_Pipelife-Stormbox

STORMBOX

System skrzynek STORMBOX przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, m.in. z dachów, jezdni dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających.

PLK_Stormbox II

STORMBOX II

Skrzynki STORMBOX II cechuje innowacyjna konstrukcja ścian bocznych i dennych, która ma za zadanie chronić geowłókninę podczas czyszczenia hydrodynamicznego. Udało się również stworzyć taką konstrukcję, która do łączenia modułów nie potrzebuje dodatkowych elementów w postaci łączników czy zatrzasków. Dodatkowo ułatwiona została możliwość inspekcji poprzez zastosowanie specjalnych adapterów umieszczanych na górnej skrzynce. To i 

Rain-back01

Smart Level Meter

Jedyny na rynku system monitoringu poziomu wody w zbiorniku połączony z systemem wczesnego ostrzegania przed zbliżającym się podtopieniem.


Pipelife Polska wprowadziła do swojego systemu skrzynek retencyjno-rozsączających Stormbox oraz Stormbox II element umożliwiający monitoring eksploatowanego zbiornika w sposób ciągły w czasie rzeczywistym. 

Skontaktuj się z nami

Zespół Zarządzania Produktem

photo-pipelife-pl-KM

Karol Marzejon

Kierownik Zespołu Zarządzania Produktem

+48 606 778 828

+48 58 774 88 71

photo-pipelife-pl-MD

Mateusz Dybiec

Menedżer Produktu - Instalacje Wewnętrzne

+48 735 201 300

+48 58 774 88 72

Punkty Sprzedaży