System podciśnieniowego odwadniania dachów

System rur i kształtek z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) służący do odprowadzania wody z dachu. Dzięki zastosowaniu specjalnych wpustów dachowych przepływ może odbywać się z wykorzystaniem pełnego przekroju rury, dzięki czemu sprawność układu jest dużo większa niż systemów tradycyjnych.

System podciśnieniowy działa na zasadzie odwadniania syfonowego. W rzeczywistości jest on bardzo prosty w działaniu wykorzystując podstawowe prawa fizyki. Przegrody umieszczone na wylotach ograniczają ilość powietrza dostającego się do górnej części systemu, co w połączeniu z odpowiednio dobranymi średnicami rur powoduje, że system, zarówno poziomy jak i piony, jest w pełni wykorzystany. Opadająca w dół rurą spustową woda powoduje powstanie podciśnienia na górze. To podciśnienie może być wykorzystane do zasysania wody wzdłuż rury kolektora zainstalowanej poziomo, łączącej wyloty na dachu.

IMG_9912

Obszar zastosowań

System podciśnieniowego odwadniania dachów Pipelife PEHD spełnia wymagania normy PN-EN 1519 i może być stosowany do odprowadzania wód deszczowych. Przeznaczony jest do odwadniania powierzchni dachowych o płaskiej konstrukcji. Kompletne rozwiązanie, na które składają się wysokiej jakości elementy (rury, kształtki i wpusty), które gwarantują bezawaryjną pracę i wodoszczelność. Zaawansowane technologicznie i innowacyjne podejście inżynierskie do detalu, które oszczędza miejsce wewnątrz budynku. W ten sposób inwestor czy architekt może wykorzystać cały potencjał budynku i uczynić go jak najbardziej funkcjonalnym.

Pipelife oferuje również kompletny projekt techniczny. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

• Rysunki CAD - dach, w tym dokładne rozmieszczenie elementów betonowych (belki, ściany, słupy itp.)

• Detale dachu - materiał, obecność poddasza, spadki, jeśli występują i inne.

• Rysunki CAD wszystkich kondygnacji

• Plan sytuacyjny w CAD

• Umiejscowienie kanalizacji, do której odprowadzana będzie woda deszczowa, a także elewacja

 

PEHD-kolano

Systemy tradycyjne

  • W przypadku konwencjonalnych systemów kanalizacji deszczowej przepływ w rurach nie odbywa się w pełnym przekroju, więc powietrze dostaje się do systemu wraz ze spływającą wodą deszczową. Działa tutaj wyłącznie grawitacja. Przepływ w odcinkach pionowych odbywa się tylko wzdłuż wewnętrznej powierzchni rurociągu, dlatego wymagane są rury o stosunkowo dużej średnicy, a dla każdego wpustu wymagana jest osobna rura. Poziome odcinki przewodów należy układać ze spadkiem, co wymaga stosunkowo dużej ilości miejsca na dłuższe odcinki. 

System PODCIŚNIENIOWY

  • Wpusty podciśnieniowe wykorzystują przegrody powietrzne, które zapobiegają przedostawaniu się powietrza do rurociągu i tworzeniu się wirów.
  • Zapewnia to wykorzystanie całej przepustowości rury do transportu wody pod podciśnieniem i eliminuje potrzebę stosowania spadków w poziomych rurach łączących, co zmniejsza ilość wymaganej przestrzeni.
  • Woda zajmuje cały wewnętrzny profil rury, gdy poziom wody na dachu sięga 55 mm.
    Tworząc zamknięty słup wody, natężenie przepływu drenażu w całym systemie znacznie wzrasta.
  • Pozwala to na zastosowanie mniejszych średnic rur i wymaga ogólnie mniejszej liczby rur i połączeń podziemnych.

Zobacz nasze produkty w katalogu internetowym

VRD categorie

SYSTEM PODCIŚNIENIOWEGO ODWADNIANIA DACHÓW

Punkty Sprzedaży