IMG_9912

Odwodnienie dachu w Kościerskiej Hucie

System Podciśnieniowej Kanalizacji Deszczowej: Nowość w Naszej Ofercie

Podciśnieniowa kanalizacja deszczowa jest stosunkowo nowym systemem w naszej ofercie. Różni się ona od systemów grawitacyjnych głównie pod względem sposobu działania i projektowania. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że aby systemy podciśnieniowe działały poprawnie i sprawnie, musi zajść pewien szereg zdarzeń.

 

Projektowanie: Kluczowy Etap

Po pierwsze, cały system musi być idealnie zaprojektowany. Jakikolwiek błąd już na etapie projektu może skutkować tym, że finalnie cała instalacja będzie działała z mniejszą wydajnością lub, co gorsza, może nie działać w ogóle. Z tego powodu bardzo istotne jest, aby projektem podciśnieniowego odwodnienia dachów zajęła się osoba, która ma duże doświadczenie w tej kwestii.

Warunki Atmosferyczne: Decydujący Czynnik

Po drugie, muszą zajść odpowiednie warunki atmosferyczne. Podciśnieniowe odwodnienie dachów jest zaprojektowane na określone natężenie deszczu. Jeżeli to natężenie będzie niższe, to instalacja będzie działała jak tradycyjny system grawitacyjny. Przy większym natężeniu deszczu i przy jego dłuższym trwaniu, instalacja może nie być w stanie poradzić sobie z tak dużym napływem deszczu. Jest to sytuacja, którą również trzeba przewidzieć na etapie projektu. Należy zbalansować wielkość instalacji w stosunku do tego, jak często może wystąpić przekroczenie zakładanego natężenia deszczu. Nie jest optymalne, aby projektować instalację na deszcz, którego prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi np. kilkadziesiąt lat. W tym wypadku najlepsze wydaje się zaprojektowanie przelewów awaryjnych. Drugą opcją, zwłaszcza w przypadku obszarów o szczególnym znaczeniu, jest zaprojektowanie instalacji awaryjnej, która w dużym uproszczeniu jest kopią instalacji głównej.

Współpraca z Międzynarodowym Biurem Projektowym (IDS)

Wykonaniem projektu podciśnieniowego odwadniania dachów zajmuje się międzynarodowe biuro projektowe (IDS), które mieści się w Serbii. Biuro to zrzesza kilka doświadczonych projektantów, którzy wspierają swoją widzą i doświadczeniem lokalne oddziały Pipelife. Po wysłaniu tam rysunków rzutu dachu oraz przekrojów są w stanie w przeciągu kilku dni zaprojektować odpowiednio zoptymalizowany system. Do tej pory biuro wykonało już dla nas kilkanaście projektów.

PEHD fitting 1

Studium Przypadku: Instalacja w Kościerskiej Hucie

To zadanie dotyczyło zaprojektowania instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachów na jednej z hal magazynowych. Hala ta znajduje się w miejscowości Kościerska Huta, na północy Polski. Budowa ta została podzielona na dwa etapy, gdzie docelowa powierzchnia zabudowy wynosi ponad 7 700 m², a wysokość to około 14 m. Przy takiej powierzchni dachu zdecydowano się na zastosowanie 27 wpustów deszczowych, które są obsługiwane przez 4 piony.

Dostawa i Montaż

Jako Pipelife Polska dostarczyliśmy na tę budowę kompletną instalację, składającą się z wymienionych wcześniej 27 podgrzewanych wpustów deszczowych, 575 m rur o średnicach od 40 do 200 mm, ponad 370 kształtek oraz system mocowań. Przedstawiciel Działu Techniczno-Handlowego był cały czas w kontakcie z Klientem, aby wesprzeć go na wypadek dodatkowych pytań dotyczących oferty lub samego montażu. Cały montaż przebiegł gładko i bez przeszkód, co stanowi potwierdzenie doskonałej jakości naszych produkowanych systemów, a także naszego dużego doświadczenia. Projekt przygotowany przez IDS był bardzo profesjonalny, co sprawiło, że Klient nie miał najmniejszych problemów z jego zrozumieniem, biorąc pod uwagę fakt, że nikt w IDS nie zna języka polskiego.

Pozytywny Odbiór Klienta

Należy również podkreślić, że efekty naszej pracy spotkały się z wyrazem uznania ze strony Klienta. Wszystkie elementy instalacji zostały ocenione bardzo pozytywnie, co stanowi potwierdzenie doskonałej jakości naszych produktów oraz profesjonalizmu zespołu zaangażowanego w projekt. Klient wyraził pełne zadowolenie z rezultatów, co dodatkowo motywuje nas do dalszej wytężonej pracy.

Punkty Sprzedaży