Stormbox II

ZAGOSPODAROWANIE WÓD DESZCZOWYCH

Dowiedz się więcej

Systemy

PLK_Pipelife-Stormbox

Stormbox

System skrzynek STORMBOX przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, m.in. z dachów, jezdni dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających.

PLK_Stormbox II

Stormbox II

Skrzynki STORMBOX II cechuje innowacyjna konstrukcja ścian bocznych i dennych, która ma za zadanie chronić geowłókninę podczas czyszczenia hydrodynamicznego. Udało się również stworzyć taką konstrukcję, która do łączenia modułów nie potrzebuje dodatkowych elementów w postaci łączników czy zatrzasków. Dodatkowo ułatwiona została możliwość inspekcji poprzez zastosowanie specjalnych adapterów umieszczanych na górnej skrzynce. To i wiele innych zalet pozwoliło na stworzenie nowego produktu, którym jest właśnie STORMBOX II.

Czym jest zagospodarowanie wód deszczowych?

Jest to system podziemny, który zbiera, oczyszcza i magazynuje nadmiar wody deszczowej do wykorzystania w przyszłości. W okresie ekstremalnych warunków pogodowych, związanych ze zmianami klimatu, te systemy są rozwiązaniem wielu problemów. Między innymi zapobiegają powodziom w czasie obfitych opadów deszczu i magazynują wodę przez długie okresy suszy. Woda po zebraniu może być wykorzystywana do celów sanitarnych lub do nawadniania.

ZAGOSPODAROWANIE WÓD DESZCZOWYCH DLA WSZYSTKICH TYPÓW NIERUCHOMOŚCI

Stormwater management system drawing in residential area

MIESZKANIA

Zabezpiecz swoją nieruchomość przed powodzią i oszczędzaj wodę dzięki specjalnym zbiornikom pod ziemią. Zbiorniki nie tylko chronią nieruchomość, ale też zbierają deszczówkę, którą można wykorzystać, gdy jest susza. Dzięki systemowi kanalizacji deszczowej można samodzielnie zarządzać wodą i zmniejszyć rachunki za wodę.

Nasze dostosowane do potrzeb rozwiązania dla mieszklanictwa pomagają zachować tereny zielone i lokalną bioróżnorodność. W Pipelife wykorzystujemy zrównoważone praktyki i materiały pochodzące z recyklingu, aby pomóc zmniejszyć wpływ na środowisko z jednoczesnym zachowaniem jakości i wygody.

Stormwater management in commercial area drawing

Nieruchomości komercyjne

Chroń nieruchomości komercyjne przed konsekwencjami niekontrolowanego odprowadzania wody deszczowej dzięki kompleksowemu rozwiązaniu Pipelife do zarządzania wodą deszczową.

Nasze systemy odprowadzania wody deszczowej obejmują podciśnieniowe systemy odwadniania dachów, filtry oraz zbiorniki retencyjne i rozsączające. Można również dodać inteligentne pompy i czujniki poziomu wody w celu dalszej optymalizacji procesów zarządzania wodą.

Zrównoważone zarządzanie wodą deszczową w 6 etapach

Nasze modułowe systemy współpracują ze sobą, aby zapewnić skuteczne zarządzanie wodą deszczową w 6 etapach:

Stormwater management system thumbnail

Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich szybko odprowadzają wodę deszczową z budynków, podczas gdy wpusty drogowe z podziemnymi studzienkami zbierają wszystko na poziomie gruntu. Inteligentne czujniki poziomu wody zapobiegają przepełnieniu zbiorników zbierających i magazynujących wodę.

Zebrana woda deszczowa jest następnie transportowana przez sieci podziemnych rur do separatorów i filtrów w celu oczyszczenia.

Wiele filtrów zapewnia, że zebrana woda deszczowa jest wolna od zanieczyszczeń, oleju i metali ciężkich, dzięki czemu można ją bezpiecznie ponownie wykorzystać.

Zbiorniki o dużej pojemności i rury retencyjne przechowują ogromne ilości oczyszczonej wody, zapewniając podstawową ochronę przed powodzią dzięki podziemnemu magazynowaniu. Zmagazynowana woda może być odprowadzana do sieci miejskiej lub ponownie wykorzystywana.

Zapobiegając powodziom, nasze zbiorniki infiltracyjne stopniowo uwalniają zmagazynowaną wodę do gruntu, przyczyniając się do ochrony wód gruntowych.

Zmagazynowana woda może być również ponownie wykorzystana do zastosowań innych niż pitne, takich jak mycie samochodów lub nawadnianie terenów zielonych. Zmniejsza to rachunki gospodarstw domowych i zapewnia spójność operacyjną dla firm w obliczu wahań dostaw wody.

KORZYŚCI Z EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA WODĄ DESZCZOWĄ

Zaprojektowane z myślą o wydajności i zrównoważonym rozwoju. Odkryj, w jaki sposób nasze rozwiązania mogą spełnić specyficzne wymagania projektowe.

OBIEG ZAMKNIĘTY

Systemy kanalizacji deszczowej nie tylko zapobiegają powodziom, ale także zapewniają ulgę w przypadku suszy. Zmagazynowana woda może być ponownie wykorzystana do zastosowań innych niż pitne w przypadku niedoborów wody.

ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ODPROWADZANIA WODY

Zrównoważone odprowadzanie wody deszczowej jest przyjazne dla środowiska. Rozwiązania w zakresie odprowadzania wody deszczowej są zgodne z tą strategią, ponieważ wykorzystują nowoczesne produkty odwadniające, które uzupełniają naturalne procesy wodne.

OBNIŻONE KOSZTY EKSPLOATACJI

Unikanie opłat za kanalizację miejską dzięki niezależnej kontroli nad zarządzaniem wodą deszczową i jej odprowadzaniem. Miesięczne rachunki za wodę można również obniżyć poprzez ponowne wykorzystanie zmagazynowanej wody deszczowej do zastosowań innych niż pitne, takich jak mycie samochodów lub nawadnianie terenów zielonych.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW

Zwiększ wartość swojej nieruchomości, inwestując w nowoczesny i zrównoważony system zarządzania wodą, który pomoże dostosować się do nadchodzących przepisów dotyczących ochrony środowiska.

BEZKOMPROMISOWE PRZESTRZENIE

Wykorzystaj w pełni ogrody, drogi i parkingi bez przeszkód. Podziemna konstrukcja naszego rozwiązania gwarantuje, że powierzchnie pozostaną nietknięte do wykorzystania jako tereny zielone lub funkcjonalne.

Konfiguracja

Systemy kanalizacji deszczowej Pipelife mają konstrukcję modułową, dzięki czemu można je dostosować do wymagań przestrzeni i projektu. Rozwiązanie podziemne można skalować w górę lub w dół i konfigurować w celu jak najlepszego dopasowania do wymiarów nieruchomości.

SKORZYSTAJ Z NASZEJ USŁUGI PROJEKTOWANIA

Nasza kompleksowa usługa projektowa dostosowuje systemy zarządzania wodą deszczową do konkretnych wymagań projektu.

Wykorzystujemy oprogramowanie do obliczania ryzyka powodzi i suszy, aby tworzyć dokładne wirtualne symulacje, pomiary i zestwienia materiałów. Analizowane są również dane pogodowe, charakterystyka gruntu i możliwości otaczającej sieci, aby zapewnić, że konfiguracja jest zoptymalizowana pod kątem lokalnego środowiska.

Takie podejście pozwala na obsługę wielu nieruchomości za pomocą jednego rozwiązania i uniknięcie dodatkowych kosztów i przestrzeni związanych z oddzielnymi instalacjami.

Nasi eksperci służą radą i wskazówkami na każdym etapie projektowania, zapewniając że system jest stale dostosowany do otaczającej infrastruktury i lokalnych przepisów.

Design service technical drawing

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI DZIĘKI INTELIGENTNYM ROZWIĄZANIOM

Inteligentne rozwiązania Pipelife zapewniają większą kontrolę i łatwiejsze zarządzanie zasobami. Wykorzystaj zdalnie sterowane inteligentne pompy i czujniki poziomu, aby przewidzieć wymagania konserwacyjne i poprawić efektywność wykorzystania zasobów.

Podczas gdy nasze inteligentne urządzenia można płynnie zintegrować z istniejącymi systemami innych firm, oferujemy również kompleksowe inteligentne usługi za pośrednictwem Pipelife SmartHub - internetowej platformy danych i oprogramowania, która zapewnia potężny interfejs do prowadzenia codziennych operacji i zarządzania zasobami. SmartHub spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa IT i jest dostępny 24/7 za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji Pipelife SmartHub.

Smart System Monitoring

Punkty Sprzedaży