Wastewater-Closed
Wastewater-Open

PIPELIFE INFRASTRUKTURA

Pipelife - always part of your life

Infrastruktura

Infrastruktura podziemna stanowi podstawę życia społeczeństwa. Transportując wodę pitną, ścieki, deszczówkę, gaz sprawia, że nasz współczesny świat rozwija się zapewniając bezpieczeństwo, higienę i komfort życia.

Tak jak nasz organizm zależy od zdrowego i wydajnego systemu naczyń krwionośnych, tak samo komfort życia społeczności zależy od wydajnych, niezawodnych sieci infrastruktury. Ale co dziś oznacza "wydajny i niezawodny"? Dla nas "wydajny i niezawodny" wykracza daleko poza jakość produktu.

Oprócz zapewnienia najwyższej jakości produktów i usług oferujemy rozwiązania dla obecnych i przyszłych przedsięwzięć:

  • aby móc wykorzystać więcej przy mniejszym zużyciu zasobów
  • aby uczynić miasta bardziej odpornymi na zmiany i przyszłościowymi
  • aby zwiększyć świadomość i opanowanie sytuacji
  • aby poprawić bezpieczeństwo sieci i jakość przesyłanego medium.

 

Infrastruktura podziemna stanowi podstawę życia społeczeństwa. Transportując wodę pitną, ścieki, deszczówkę, gaz sprawia, że nasz współczesny świat rozwija się zapewniając bezpieczeństwo, higienę i komfort życia.

Infrastruhtura układanie rur
Infrastruhtura układanie rur

Infrastruktura

Systemy

W Pipelife opracowujemy zorientowane na przyszłość rozwiązania infrastrukturalne, a także tworzymy narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z urbanizacją, klimatem i zanieczyszczeniem środowiska oraz łagodzeniem ich skutków.

Sewage

Kanalizacja zewnętrzna

Firma Pipelife, jako jedna z pierwszych w Polsce, rozpoczęła już na początku lat 90-tych produkcję systemów kanalizacyjnych rur strukturalnych z polipropylenu PP-B oraz gładkościennych z PVC-U do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowych, wód opadowych i ścieków przemysłowych.

Potable Water

Wodociągi

Systemy wodociągowe należą do jednych z najważniejszych elementów infrastruktury komunalnej. Systemy rur termoplastycznych PE oraz PVC-U charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, zwiększając trwałość sieci ciśnieniowych, jej niezawodność oraz bezpieczeństwo.

Drainage

Drenaż

Firma Pipelife oferuje Państwu systemy drenarskie z PVC znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed napływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego w różnorodnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych

Stormwater

Zagospodarowanie wody deszczowej

Jest to system podziemny, który zbiera, oczyszcza i magazynuje nadmiar wody deszczowej do wykorzystania w przyszłości. W okresie ekstremalnych warunków pogodowych, związanych ze zmianami klimatu, systemy są rozwiązaniem wielu problemów. Między innymi zapobiegają powodziom w czasie obfitych opadów deszczu i magazynują wodę przez długie okresy suszy. Woda po zebraniu może być wykorzystywana do celów sanitarnych lub do nawadniania.

ROZWIĄZANIA SMART DLA INFRASTRUKTURY

Nasze rozwiązania już dziś zupełnie zmieniają zasady gry: oferujemy inteligentne oprogramowanie, internetowe zarządzanie danymi oraz przyjazny dla użytkownika interfejs, precyzyjnie dostosowane do potrzeb i wymagań Klientów. Inteligentne rozwiązania PIPELIFE mają na celu ułatwienie zarządzania sieciami infrastrukturalnymi. Zbierając i analizując szereg danych, pomagają podejmować decyzje dotyczące funkcjonalności sieci.

Skontaktuj się z nami

Zespół Zarządzania Produktem

photo-pipelife-pl-KM

Karol Marzejon

Kierownik Zespołu Zarządzania Produktem

+48 606 778 828

+48 58 774 88 71

photo-pipelife-pl-MD

Mateusz Dybiec

Menedżer Produktu - Instalacje Wewnętrzne

+48 735 201 300

+48 58 774 88 72

Punkty Sprzedaży