Innowacje w Inżynierii Środowiska

W dniach 24-25 czerwca na Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja poświęcona innowacjom w inżynierii środowiska jak również jubileusz Pani Profesor Hanny Obarskiej-Pempkowiak. Pipelife Polska była srebrnym sponsorem tej konferencji.

22. lipca 2019

Pipelife Polska po raz kolejny wspomogła działalność największej uczelni technicznej na Pomorzu - Politechniki Gdańskiej.

W ostatnim tygodniu czerwca odbyła się tam Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Inżynierii Środowiska" z udziałem gości z zagranicy. Konferencja została połączona z Jubileuszem Profesor Hanny Obarskiej-Pempkowiak oraz zjazdem Dziekanów dyscypliny Inżynieria Środowiska, Energetyka i Górnictwo.

W ramach sesji plenarnej przedstawiono szereg referatów poświęconych szeroko rozumianym innowacjom w inżynierii środowiska, gospodarce wodno-ściekowej, problemom zagospodarowania wód itp.

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży