Media PRiK - Profil filmowy na kanale YouTube

Filmy TEPPFA

10. grudnia 2020

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z filmami udostępnionymi przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, którego jednym z członków jest Pipelife Polska. Filmy te przedstawiają zalety tworzyw sztucznych pod względem ich trwałości, czasu montażu, bezpieczeństwa stosowania.

Filmy zostały przygotowane przez TEPPFA (The European Plastic Pipe and Fittings Association). Jest to stowarzyszenie założone w 1991 roku z siedzibą w Brukseli. TEPPFA zrzesza 12 firm międzynarodowych i 15 krajowych stowarzyszeń z całej Europy, które są reprezentowane przez 350 firm produkujących rury i kształtki z tworzyw sztucznych.

Życzymy przyjemnego oglądania.

https://www.youtube.com/channel/UCu9PX7d5ZawoVMQeLFgfaPA

 

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży