Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Lubinie

Pipelife Polska S.A.

Inwestycja polega na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej realizowanej za nowo powstającym osiedlu. Łączna długości kanalizacji wykonanej z rur o średnicach 400, 600, 800 ma przeszło 1,5 km. Dodatkowo w skład instalacji wchodzi budowa obiektu wodnego w postaci zbiornika retencyjno–rozsączającego. Jego celem jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Zbiornik został zaprojektowany i wybudowany jako retencyjno-rozsączający, o pojemności 300 m3. Będzie on odbierać wody opadowe i roztopowe ze zlewni o powierzchni ok 25 ha, w ilości przeszło 330 l/s.

Jego cechą charakterystyczną jest to, że ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne zbudowany został z połączonych rur PP o średnicy 1000mm wraz ze studzienkami inspekcyjnymi.

Zapraszamy do obejrzenia filmu w serwisie YouTube. /kliknij na poniższy obrazek/

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży