Odnośniki produktowe w Web Katalogu i Systemie eOrder

Odnośniki umożliwiające bezpośrednie przejście z Katalogu Produktów Pipelife (Web Katalog) do Platformy Zamówieniowej e-Order

 

NOWa FUNKCJONALNOŚć DOSTĘPNa w web katalogu i systemie eorder

 

Jest nam niezwykle miło poinformować, że stworzyliśmy odnośniki umożliwiające bezpośrednie przejście z Katalogu Produktów Pipelife (Web Katalog) do Platformy Zamówieniowej e-Order, co umożliwi zamówienie każdego pojedynczego indeksu znajdującego się w Web Katalogu poprzez platformę e-Order.

Stworzyliśmy także przejście w drugą stronę – to znaczy na platformie e-Order znajdują się odnośniki umożliwiające obejrzenie każdego zamawianego indeksu w Web Katalogu. Wygląda to jak na przykładowych screenach poniżej.

Mamy nadzieję, że wprowadzona innowacja zdecydowanie ułatwi korzystanie z obu narzędzi i jeszcze bardziej zachęci Was i Waszych Klientów do używania Platformy Zamówieniowej e-Order. 

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży