Szkolenie „Trwałość materiałów wodno-kanalizacyjnych’’ w PZiTS

W dniu 09.03.2023 r w siedzibie PZiTS w Łodzi odbyło się szkolenie „Trwałość materiałów wodno-kanalizacyjnych’’ zorganizowane przez PIPELIFE POLSKA.

 

Ideą szkolenia było przywrócenie świadomości o zagrożeniach związanych z wymaganiami stosowanymi w projektowaniu.

Omawialiśmy między innymi wartości techniczne tj. trwałość i jakość stosowanych materiałów, które są warunkiem finansowania inwestycji oraz określaliśmy parametry poprzez obliczenia statyczne – metodą MOLINA i ATV.

 

W szkoleniu uczestniczyli Prezes PZiTS, Prezes Izby Budowlanej, Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, ZWiK Łódź oraz studenci Politechniki Łódzkiej. 

Punkty Sprzedaży