Bezpłatne webinarium

Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie PRiK oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Udział w webinarium jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczetników.

Link do rejestracji: 
https://igwp.clickmeeting.com/wybrane-zagadnienia-techniczne-i-normalizacyjne-nowoczesnych-rozwiazan-sieci-z-tworzyw-sztucznych/register

Termin webinarium
30 czerwca 2021 r., godz. 9.00
Czas trwania ok. 3 godziny

Webinar organizowany przez Stowarzyszenie PRIK przy udziale Izby ma na celu przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień związanych z problematyką projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Webinar kierowany jest zarówno do projektantów, wykonawców jak i  eksploatatorów sieci. Omówione zostaną kwestie aspektów środowiskowych związanych ze stosowaniem tworzyw sztucznych w sieciach wod-kan i zastosowaniem rozwiązań SMART w ich zarządzaniu. Zostaną również omówione na przykładach rozwiązania zagospodarowania wód opadowych oraz zakres nowych norm PN-EN 17152-1 (specyfikacje skrzynek na wodę opadową) oraz PN-C-89224 (warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wod-kan).

Link do strony z opisem wydarzenia:

https://www.igwp.org.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje/szkolenia/szkolenia/1892-bezplatne-webinarium-wybrane-zagadnienia-techniczne-i-normalizacyjne-nowoczesnych-rozwiazan-sieci-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-z-tworzyw-sztucznych

Punkty Sprzedaży