Dni Bezpieczeństwa w Pipelife Polska

11. lipca 2024

W dniach 25 czerwca w Strzałkowie oraz 02 lipca w Kartoszynie, w zakładach Pipelife Polska odbyły się Dni Bezpieczeństwa, obejmujące tematykę:

1.            Pierwsza pomoc - symulacja wypadków na produkcji z udziałem pojazdów.

2.            Środki Ochrony Indywidualnej – eksperymenty.

3.            Ochrona przeciwpożarowa – gaszenie pożarów.

Pierwsza pomoc – symulacja wypadków na produkcji z udziałem pojazdów

Uczestnicy dowiedzieli się, jak poprawnie reagować w sytuacji nagłego zagrożenia życia w wyniku wypadku. W trakcie wydarzenia, został zasymulowany wypadek, którego ofiara z rozległym krwawieniem z kończyny dolnej,  znajdować się miała pod wózkiem widłowym. Trzyosobowe zespoły miały za zadanie przeprowadzić pełną akcję ratunkową, udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy do przyjazdu karetki. Zespoły miały do dyspozycji apteczki pierwszej pomocy i defibrylatory AED. Choć z perspektywy obserwatora, akcja ratunkowa wydaje się prosta i logiczna, w sytuacji rzeczywistego zagrożenia życia, bardzo często stres może powodować podejmowanie nielogicznych działań przez osoby udzielające pierwszej pomocy. Przebieg akcji ratunkowych poszczególnych grup, został oceniony przez ratownika, który wskazał nieprawidłowe i nieprzemyślane ruchy oraz poprawne zachowania. Następnie uczestnicy mieli możliwość potrenowania przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ucząc się prawidłowej techniki masażu serca. 

Środki Ochrony Indywidualnej – eksperymenty

Kaski, hełmy, buty, rękawiczki, okulary – to środki ochrony indywidualnej, które wykorzystujemy na co dzień w pracy. Ale czy ich działanie jest zawsze skuteczne? Tak, ale… pod pewnymi warunkami. Hełmy narażone są na promieniowanie UV. Powinny być cyklicznie sprawdzane i w razie zużycia wymieniane, bo z upływem czasu podczas wystawienia ich na długotrwałe działanie słońca tracą swoje właściwości ochronne. Należy wymieniać kaski, które doznały uszkodzeń mechanicznych. Rękawice ochronne posiadają różne normy, oznaczenia i symbole, które określają poziom bezpieczeństwa w zależności od ich przeznaczenia – ścieranie, przecinanie, zgniatanie czy ochrona przed środkami chemicznymi. Każda z rękawic ma zwiększony poziom bezpieczeństwa w zależności od przeznaczenia.

Ochrona przeciwpożarowa – gaszenie pożarów.

Podczas wizyty Ochotniczej Straży Pożarnej uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze znakami bezpieczeństwa, również z tymi, znajdującymi się na terenie zakładów. Poznaliśmy metody, jakie powinny być zastosowane w przypadku powstania pożaru oraz ich skuteczność. Do wglądu i praktycznego wykorzystania zostały przedstawione różne typy gaśnic. W warunkach kontrolowanych strażacy wywoływali pożar, a każdy ochotnik mógł spróbować go ugasić. Padło wiele ciekawych pytań, w tym pytanie dotyczące aktualnie bardzo popularnego tematu, czyli gaszenia pożaru samochodu elektrycznego.

Poczęstunek dla uczestników

Dzień bezpieczeństwa w Pipelife zwieńczony został lunchem, w czasie którego uczestnicy mieli okazję posumować spotkanie i podzielić się swoimi przemyśleniami na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w Pipelife. 

Podsumowanie

Dzień bezpieczeństwa w Pipelife był niezwykle wartościowym, ciekawym i przede wszystkim ważnym dniem. Sposób przekazywania wiedzy przez osoby prowadzące był interesujący, co sprawiło, że wszyscy uczestnicy chętnie angażowali się w dyskusje. Przeprowadzone symulacje i ćwiczenia praktyczne pozwoliły uczestnikom wykazać się inicjatywą i współpracą jako zgrany zespół.

Ważne informacje

Wezwanie pogotowia ratunkowego

Jeśli znajdujesz się w sytuacji zagrożenia życia liczy się każda sekunda. W przypadku potrzeby pilnej pomocy medycznej, mamy do wyboru dwa numery alarmowe – 112 i 999. Bardzo często sięgamy po numer 112, jednak wybór między tymi numerami ma duże znaczenie. Gdy potrzebujemy pilnej interwencji medycznej najlepszym rozwiązaniem jest wybranie numeru 999. Zostaniemy bezpośrednio połączeni z pogotowiem ratunkowym i będziemy mogli porozmawiać z dyspozytorem medycznym. Oprócz wezwania pomocy otrzymamy konkretne wskazówki, co powinniśmy zrobić do momentu przyjazdu karetki. Badania wykazują, że decydując się na numer 999 w sytuacji zagrożenia życia skracamy czas obsługi zgłoszenia dwukrotnie, niż w przypadku numeru 112!

 

Reanimacja – zalecenia

Zalecenia dotyczące reanimacji uległy zmianie. Podczas uciskania klatki piersiowej nie ma obowiązku wykonywania wdechów. Obecnie, w większości przypadków, zaleca się wykonywanie jedynie nieprzerwanych ucisków klatki piersiowej. Zalecenia te opierają się na badaniach naukowych, które wykazały, że skupienie się na intensywnym ucisku klatki piersiowej może być bardziej skuteczne niż wykonywanie wdechów. Kluczowym jest utrzymanie funkcji życiowych, a uciski klatki piersiowej powodują przepływ krwi w organizmie. Wdechy jednak mogą być konieczne w niektórych szczególnych sytuacjach tj. utonięcie lub zatrzymanie krążenia spowodowane niedotlenieniem. W takich przypadkach powinno się rozważać wykonanie wdechów w połączeniu z uciskami klatki piersiowej.

Punkty Sprzedaży