Northvolt - nowoczesna fabryka bateryjnych magazynów energii

Budowa nowoczesnej fabryki bateryjnych magazynów energii

W Gdańsku pod koniec zeszłego roku ruszyła budowa nowoczesnej, największej w Europie fabryki firmy Northvolt, w której powstawać będą bateryjne magazyny energii. Jest to druga fabryka tej firmy budowa w Europie (pierwsza, Northvolt Jeden, realizowana jest na północy Szwecji, w miejscowości Skellefteå).

Jako Pipelife Polska dostarczaliśmy tam prawie 1,7 km rur do kanalizacji deszczowej w średnicach od 160 do 1000 mm w klasie sztywności SN10 oraz 13 mniejszych zbiorników służących do zagospodarowania wody. Do wykonania kanalizacji deszczowej wykorzystano rury PP Connect oraz Pragma ID. Oba systemy produkowane są z polipropylenu co spełniało wymagania projektu

Northvolt
Northvolt

Warto tutaj wspomnieć, że cały zakład produkcyjny ma być zautomatyzowany. Maszyny na hali będą porozumiewać się z autonomicznymi wózkami, które będą w stanie samodzielnie przetransportować materiał, gdy okaże się, że brakuje go na hali produkcyjnej. Wózek samodzielnie pobierze odpowiednią paletę i przekaże go do konkretnej maszyny bez udziału człowieka.

 

Ekologiczne rozwiązania

Firma ta wpisuje się również bardzo pozytywnie w idee odpowiedzialnego spojrzenia na temat związany z zagospodarowaniem wody deszczowej. Na terenie fabryki zaprojektowano ogród deszczowy, który będzie wykonany jako obniżenie terenu o zagłębieniu 40 cm i nachyleniu skarp 1:1÷1:1,5. Dzięki temu wody opadowe z terenów chodników będą miały możliwość spływać bezpośrednio na tereny zielone. Wody zbierane z jezdni dostawać się będą do ogrodów poprzez odpowiednio zaprojektowane krawężniki odwodnieniowe lub lokalnie obniżone krawężniki. Dno ogrodów deszczowych obsadzone zostanie roślinnością hydrofitową. Biorąc to pod uwagę cieszymy się, że firma ta tak bardzo wpisuje się w nasze spojrzenie na zrównoważoną gospodarkę.

Wody z kanalizacji deszczowej transportowane będą do dwóch otwartych zbiorników retencyjnych jak również do zespołu skrzynek rozsączających oraz do ogrodów deszczowych. Tym samym mamy tutaj idealny przykład na zastosowanie różnych rozwiązań polegających na zagospodarowaniu wody deszczowej. Ponadto takie ogrody deszczowe wpływają pozytywnie na bioróżnorodność otaczającego terenu. Bardzo ważne jest tutaj to, że wody deszczowe nie odpływają bezpośrednio do kanalizacji tak jak to ma często miejsce w innych zakładach. Tutaj położony został szczególny nacisk na to, aby zmaksymalizować wykorzystania wody. Cieszymy się, że nasze rozwiązania mogłyby być częścią tak wspaniałej idei.

Northvolt

Wspólne idee

Mamy tutaj do czynienia z ciekawym przykładem, gdzie dwie zupełnie różne firmy łączy coś takiego jak spojrzenie na idee ochrony środowiska, ekologii, zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony mamy firmę, która zajmuje się magazynowaniem energii, a z drugiej firmę, której rozwiązania są tworzone z myślą o minimalizacji ich wpływu na środowisko naturalne. Tworzywa sztuczne są często niestety mylone z odpadami, które towarzyszą nam w codziennym życiu. Warto tutaj raz jeszcze przypomnieć, że to nie jest to samo i tworzywa sztuczne, które produkujemy, nie zanieczyszczają środowiska. 

Systemy instalacyjne z tworzyw sztucznych projektowane są na cykl życia wynoszący 100 lat, a nawet i więcej. Tworzywa sztuczne nie oddziałują na grunt ani na wodę gruntową, więc ich obecność nie ma żadnego negatywnego wpływu na ekosystem. Nie rozkładają się, przez co nie zanieczyszczają otaczającego je gruntu. Ponadto większość tworzyw sztucznych może być poddawana recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu dzięki, czemu ich cykl życia może trwać praktycznie w nieskończoność.

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży