Wzrost zainteresowania recyklingiem w rozwiązaniach zagospodarowania wód deszczowych

Niedawno wprowadziliśmy na rynek nową generację skrzynek do retencji wód opadowych o nazwie Stormbox E. Rozwiązanie to, wykonane w całości z materiałów pochodzących z recyklingu, zostało zaprojektowane z myślą o promowaniu idei gospodarki obiegu zamkniętego i minimalizacji ilości odpadów, bez uszczerbku dla wysokiej niezawodności, z której znane są systemy Stormbox firmy Pipelife. Wśród pierwszych klientów, którzy wybrali Stormbox E, jest grupa Persán - jeden z wiodących producentów chemii gospodarczej i kosmetyków w Europie Środkowej. Stormbox E będzie wykorzystywany do ochrony nowobudowanego zakładu produkcyjnego firmy Persán przed szkodliwym działaniem wody.

Stormbox E
Stormbox E retention crates being installed | Pipelife

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE WODY OPADOWEJ DLA FIRMY MYŚLĄCEJ EKOLOGICZNIE

Stormbox E to jeden z pierwszych dostępnych w Polsce systemów skrzynek retencyjnych pochodzących w całości z recyklingu. Produkt ten, choć dopiero niedawno wprowadzony na rynek, cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów.

Wśród nich jest grupa Persán - jeden z wiodących producentów chemii gospodarczej i kosmetyków w Europie Środkowej. Firma, której siedziba znajduje się w Hiszpanii, jest bardzo zaangażowana w promowanie gospodarki obiegu zamkniętego. Przykładowo, większość ich opakowań jest wykonana z plastiku pochodzącego częściowo z recyklingu, a do 2024 r. wszystkie opakowania Persán będą zawierały co najmniej 50% materiałów pochodzących z recyklingu. Firma jest również członkiem organizacji Ecoembes, Eko-Cykl i Eko-Pak, zajmujących się recyklingiem i ekologicznym projektowaniem opakowań.

POWSTAJE nowoczesny ZAKŁAD PRODUKCYJNY

We wrześniu 2021 r. firma Persán rozpoczęła budowę zakładu produkcyjnego we wsi Wróblowice, znajdującej się na zachód od Wrocławia. Po zakończeniu budowy nowy kompleks fabryczny zajmie powierzchnię prawie 38 000 m2, na której znajdzie się nie tylko sam zakład produkcyjny, ale także budynek biurowy, oczyszczalnia ścieków, kompleks silosów i pompownia przeciwpożarowa oraz cała niezbędna infrastruktura techniczna.

Kompleks produkcyjny o takiej skali i znaczeniu wymaga równie solidnego systemu gospodarowania wodami opadowymi. Planuje się podzielenie projektowanego systemu kanalizacji deszczowej na dwie odrębne części. Jeden system będzie gromadził potencjalnie zanieczyszczoną wodę deszczową i roztopową z powierzchni utwardzonych, dróg, doków i parkingów w zbiornikach magazynujących wodę, odprowadzając ją powoli do specjalnie zaprojektowanego rowu odwadniającego.

Drugi system kanalizacji będzie zbierał wodę deszczową bezpośrednio z powierzchni dachów zakładów produkcyjnych i innych budynków. Zebrana woda będzie następnie odprowadzana z układu skrzynek retencyjnych do gruntu. Aby zapewnić skuteczną retencję wód opadowych, klient zdecydował się na rozwiązanie Stormbox E firmy Pipelife.

A truck transporting Stormbox E soakaway crates to the installation site | Pipelife
A forklift carrying Stormbox E soakaway crates | Pipelife

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DUŻYCH OBIEKTÓW

W projekcie przewidziano zbiornik retencyjny o łącznej pojemności 864 m3 zbudowany ze skrzynek retencyjnych. Skrzynki Stormbox E idealnie wpasowały się w obrys zbiornika dzięki modułowej budowie i praktycznym wymiarom 1,2 x 0,6 x 0,3 metra.

Budowa systemu retencyjnego rozpoczęła się w kwietniu. W sumie zbiornik będzie się składał z 4116 skrzynek do magazynowania wody deszczowej, w tym także z 13 studzienek rewizyjnych i odpowietrzenia.

Ten zakrojony na szeroką skalę projekt budowlany ma zostać ukończony na początku 2023 r. i ma stanowić istotny krok w rozwoju firmy Persán.

A close up of Stormbox E retention crates | Pipelife
Rainwater reservoir being constructed | Pipelife

PARTNERSTWO OPARTE NA WSPÓLNYCH WARTOŚCIACH

Oprócz skrzynek retencyjnych Stormbox E firma Pipelife dostarczyła prawie 1,5 km rur PP i PE 100 RC do zakładowej sieci ścieków chemicznych, a także 2,2 km rur PVC DN 160-DN 250 oraz 3 km rur Pragma ID DN 300-DN 600 do sieci kanalizacyjnej.

Głównym wykonawcą projektu jest firma Spec Bruk, a podwykonawcą Przedsiębiorstwo Darem Mariusz Wierzbicki.

“W przypadku budowy nowego zakładu produkcyjnego we Wróblowicach k. Wrocławia, skrzynki retencyjno-rozsączające Stormbox E firmy Pipelife były logicznym wyborem ze względu na niezawodność systemu, jego ekonomiczność, łatwość w montażu i wsparcie techniczne Przedstawiciela Firmy Pipelife. Jednocześnie pragnę też podkreślić że ich wybór i zastosowanie pomagają min: w rozwiązaniu problemu odpadów z tworzyw sztucznych, co jest zgodne z moimi priorytetami dotyczącymi dbania o środowisko", podsumował Mariusz Wierzbicki Właściciel firmy Przedsiębiorstwo Darem Mariusz Wierzbicki z Głogowa

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży