Kanalizacja niskoszumowa Comfort Plus

Kanalizacja niskoszumowa Comfort Plus

Cichy system kanalizacji wewnętrznej COMFORT PLUS poprawia komfort użytkowania instalacji w budynkach mieszkalnych. Niezaprzeczalną zaletą jest bardzo atrakcyjna cena systemu. 

Instalacje - Comfort Plus
Materiał PP-CO wraz z  dodatkami mineralnymi
Średnice

50, 75, 110, 160 mm

Długości handlowe 0.25, 0,315, 0.50, 1.00, 2.00, 3.0 m
Sposób łączenia kielichowy

Zalety

Rury systemu COMFORT PLUS zbudowane są z polipropylenu wzbogacanego domieszkami specjalnych substancji mineralnych co skutkuje tłumieniem dźwięków pracującej kanalizacji, oraz zapewnia:

 • podwyższoną sztywność obwodową i wzdłużną,
 • bardzo dobre właściwości hydrauliczne,
 • wysoką jakość i trwałość.

Zalety systemu

Rury systemu COMFORT PLUS zbudowane są z polipropylenu wzbogacanego domieszkami specjalnych substancji mineralnych co skutkuje tłumieniem dźwięków pracującej kanalizacji, oraz zapewnia:

 • podwyższoną sztywność obwodową i wzdłużną,
 • bardzo dobre właściwości hydrauliczne,
 • wysoką jakość i trwałość.
Comfort Plus zastosowanie
System cichej kanalizacji COMFORT PLUS

Zastosowanie

System cichej kanalizacji COMFORT PLUS jest przeznaczony do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz instalacjach przemysłowych. Przykładowe obszary zastosowań:

 • mieszkania;
 • budynki jedno- i wielorodzinne;
 • renowacja/odbudowa istniejących instalacji;
 •  kuchnie, pralnie przemysłowe;
 • szkoły, szpitale;
 •  hotele, domy opieki.

W wymienionych obiektach system COMFORT PLUS może być stosowany do konstrukcji:

 •  przewodów i kolektorów;
 •  pionów kanalizacyjnych;
 •  mijanek;
 •  przewodów wentylacyjnych;
 • wewnętrznych instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Jak zbudowane są rury systemu COMFORT PLUS?

Ścianki rur systemu COMFORT PLUS mają konstrukcję monolityczną, zbudowane są ze specjalnej mieszanki polipropylenu blokowego wzbogaconego dodatkami mineralnymi.

Wybrane parametry techniczne

Ścianki rur systemu COMFORT PLUS mają konstrukcję monolityczną, zbudowane są ze specjalnej mieszanki polipropylenu blokowego wzbogaconego dodatkami mineralnymi.

Tłumienie dźwięku na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Instytutu Fraunhofera:
przepływ dm3/s 0.5 1.0  2.0 4.0
poziom dźwięku dB(A) 15 17 19 22

Zobacz nasze produkty w katalogu internetowym

Comfort plus categorie

SYSTEM KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ COMFORT PLUS

Cichy system kanalizacji wewnętrznej COMFORT PLUS poprawia komfort użytkowania instalacji w budynkach mieszkalnych. Niezaprzeczalną zaletą jest bardzo atrakcyjna cena systemu.

Punkty Sprzedaży