Specjalista ds. Ochrony środowiska

Strzałków

 

Twój zakres obowiązków

• Pozyskiwanie, weryfikacja i aktualizacja decyzji/pozwoleń/zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska, (m.in. emisja gazów i     pyłów do powietrza, raporty KOBIZE, BDO, pozwolenia wodno-prawne, gospodarowanie odpadami).

 • Opiniowanie inwestycji firmy w zakresie ochrony środowiska i udział w gospodarowaniu środkami na ich realizację.
 • Udział w opracowywaniu i realizacji polityki ochrony środowiska firmy.
 • Prowadzenie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i wymaganiami klientów w zakresie ochrony środowiska.
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych oraz koordynowanie prac mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko.
 • Organizowanie działań związanych z eksploatacją i kontrolą instalacji w zakresie ochrony środowiska w sposób zgodny z zadaniami i przepisami BHP oraz ppoż..
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska.
 • Koordynowanie realizacji zaplanowanych działań w zakresie ochrony środowiska.
 • Dobór odbiorców odpadów i usługodawców w zakresie ochrony środowiska.
 • Sporządzanie i rozliczanie opłat związanych z ochroną środowiska.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska (zwiększanie świadomości ekologicznej pracowników).
 • Reprezentowanie firmy w zakresie ochrony środowiska przed: organami administracyjnym, organami kontrolnymi, certyfikującymi, klientami.
 • Uczestniczenie w mediacjach i negocjacjach związanych z ewentualnymi konfliktami dotyczącymi wpływu na środowisko danej instytucji i/lub planowanych przez nią działań.
 •  Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne, udzielanie wyjaśnień oraz realizowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

 

Nasze wymagania

•     Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska lub pokrewne.

 • Przynajmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie o profilu produkcyjnym
 • Znajomość zagadnień prawnych z zakresu ochrony środowiska.
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office.
 • Dobra znajomość j. angielskiego
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność realizacji kilku projektów jednocześnie.
 • Wysoka komunikatywność, pozwalająca na współpracę z różnorodnym odbiorcą.
Mile widziane

• Uprawnienia audytora ISO14001

 

To oferujemy
 •  Pracę w dobrej atmosferze w znanej międzynarodowej firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • Perspektywę rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracę nad ciekawymi i ambitnymi zadaniami
 • Narzędzia pracy: laptop, telefon – również do użytku prywatnego
 • Świąteczne karty przedpłacone
BENEFITY
 •  Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Spotkania integracyjne

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Punkty Sprzedaży