Pipelife Raineo Single House Closed
Pipelife Raineo Single House Open

Deszcz jest częścią naszego życia. Nauczmy się go wykorzystywać, aby chronić budynki i oszczędzać zasoby.

Idealne rozwiązanie w zakresie gospodarki wodami opadowymi

Przy ulewnych deszczach i coraz bardziej nietypowej pogodzie mamy do czynienia z coraz częstszymi powodziami i okresowymi suszami. Jednak dzięki odpowiednim systemom możemy chronić zagrożone obszary przed powodzią, potopieniami i uszkodzeniami, jednocześnie oszczędzając zasoby poprzez zbieranie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej a tym samym redukcję ilości odprowadzanych ścieków.

Biorąc pod uwagę fakt, że każdy teren jest inny, a potrzeby zróżnicowane; oferujemy systemy modułowe oraz różnorodne rozwiązania w zakresie zagospodarowania wód opadowych. W ten sposób można dobrać najbardziej optymalne pod względem potrzeb rozwiązanie do konkretnego przypadku.

 

Na czym polega efektywny system zarządzania wodą deszczową?

W związku ze stale narastającymi konsekwencjami zmian klimatycznych, efektywne rozwiązania w zakresie gospodarki wodami opadowymi są istotne bardziej niż kiedykolwiek i powinny być brane pod uwagę przy każdym projekcie budowlanym.

Uważamy, że systemy wykorzystujące wodę deszczową powinny rozwiązywać jak najwięcej problemów związanych z wodą naraz. Ponieważ w zależności od lokalizacji i warunków opady muszą być inaczej rozpatrywane, rozwiązanie systemowe musi być modułowe i elastyczne w projektowaniu. Dlatego też połączyliśmy wszystkie możliwości w jedną koncepcję: Raineo® Stormwater Solutions.

Pomimo tego, że technologia kryjąca się za każdą częścią jest złożona i oparta na latach rozwoju i udoskonalania, jej funkcja jest prosta:
Zbieranie - filtrowanie lub oczyszczanie - infiltracja lub retencja (zatrzymywanie) - ponowne użycie lub odprowadzanie wody opadowej.

Każdy element może być stosowany pojedynczo lub w połączeniu z pozostałymi.

Co zrobić z tą całą wodą deszczową?

Niezależnie od tego, czy chodzi o Twój dom, biuro, czy teren prywatny, jest bardzo prawdopodobne, że staniesz przed tym samym wyzwaniem: co zrobić z tą całą wodą deszczową z dachów, parkingów i innych nieprzepuszczalnych powierzchni?

Na szczęście istnieje wiele rozwiązań umożliwiających zebranie, transport, oczyszczenie i magazynowanie lub odprowadzenie wody deszczowej, dzięki czemu Twoja własność jest chroniona, z dodatkową korzyścią w postaci możliwości ponownego wykorzystania lub odprowadzenia nadmiaru wody.

stpc-photo

Po co stosować system zarządzania wodą deszczową

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że po zamontowaniu skutecznego systemu zagospodarowania wód opadowych jego utrzymanie nie będzie ich nic kosztować, a w dłuższej perspektywie może zaoszczędzić wiele kłopotów i pieniędzy. Co więcej, nigdy nie jest za późno na taką instalację.

Pipelife Raineo® to zestaw różnych systemów modułowych, które można dostosować do indywidualnych wymagań i zamontować w rozmaitych układach i złożonych konstrukcjach. Podobnie jak w przypadku klocków Lego, wszystkie części Raineo® pasują do całego systemu, który można dostosować pod względem wielkości, czy objętości. W ten sposób możesz zbierać wodę deszczową kiedykolwiek i gdziekolwiek zechcesz. 
stpc-photo

Różnorodne korzyści z wykorzystania wody deszczowej

Gromadzenie wody deszczowej

Zasadniczo, woda deszczowa, która spada na dach lub wokół budynku jest darmowa. Jest to również jeden z naszych najcenniejszych zasobów. Z tego względu, zamiast używać cennej wody z kranu, powinno się zbierać wodę deszczową z zamkniętych powierzchni i dachów i ją magazynować. Następnie można ją w wykorzystać okresach suszy do nawadniania w gospodarstwach domowych lub jako wodę szarą do spłukiwania toalety.

Ochrona własności przed szkodami spowodowanymi przez wodę

W związku z rosnącymi następstwami zmian klimatycznych, zbieranie wód opadowych i właściwe gospodarowanie nimi ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka powodzi i susz oraz zmniejszenia obciążenia sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w sytuacji intensywnych opadów.

Zapewnienie ekologicznego rozwiązania

Dzięki wprowadzeniu deszczu do naturalnego obiegu wody poprzez odpowiedni system gospodarowania, można poprawić stan wód gruntowych, odciążyć sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków oraz zapewnić lepszą ochronę przed powodzią. Ponadto istnieje możliwość przechwytywania, oczyszczania i magazynowania wody deszczowej do nawadniania lub do celów gospodarczych.

Rozkład systemu Raineo® na czynniki pierwsze

Zbieranie i transport wody deszczowej

Nasz system Pipelife Raineo® zbiera i transportuje wodę deszczową, która zostaje odprowadzona z dachu lub z powierzchni terenu przez wpusty i rury spustowe do podziemnego systemu rozsączającego. System zapewnia poczucie spokoju i bezpieczeństwa dzięki wydajnemu i szybkiemu odprowadzaniu wody deszczowej z miejsc, gdzie silne opady deszczu mogą spowodować zalanie, wylewanie lub uszkodzenie mienia.

stpc-photo

Szybkie i wydajne odwadnianie dachów płaskich

Jeśli masz problemy z odprowadzaniem wody z dachu, ponieważ jest on płaski lub ma mniejsze nachylenie, nasze podciśnieniowe systemy odwadniania dachów umożliwiają szybsze i skuteczniejsze odprowadzanie wody deszczowej, szczególnie podczas dużych opadów. W ten sposób woda deszczowa może być szybko zassana do rur drenażowych, a następnie wykorzystana w dowolny sposób.  

stpc-photo

Oczyszczanie wody deszczowej w celu jej ponownego wykorzystania lub odprowadzenia

Zebrana woda deszczowa może być ponownie wykorzystana na wiele sposobów, zarówno do celów sanitarnych, jak i do nawadniania, lub po prostu może być oddana do ziemi w celu zasilenia wód gruntowych. Dzięki zastosowaniu przyjaznych dla środowiska separatorów piasku i olejów oraz filtrów, można zmniejszyć zanieczyszczenie wody, tak aby zebrana woda deszczowa mogła być bezpiecznie odprowadzana do gruntu, kierowana do miejskich sieci deszczowych, ponownie wykorzystywana w gospodarstwach domowych i ogrodach lub magazynowana na okres suszy.

stpc-photo

Zbieranie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej przy wykorzystaniu systemów magazynowania

W celu ponownego wykorzystania wody deszczowej, idealny jest system retencyjny umożliwiający zgromadzenie nadmiernej ilości wody do celów nawadniania i/lub wykorzystanie jej jako szarej wody w gospodarstwach domowych. System ten pozwala również uniknąć podtopień poprzez spowolnienie tempa, z jakim wody powierzchniowe dostają się do kanalizacji lub cieków wodnych, a dodatkowo zmniejsza ryzyko powodzi w dole rzeki.
stpc-photo

Szybki rzut oka na działanie systemu Raineo® Pipelife

Wszystkie części systemu Raineo® są dopasowane do potrzeb klienta i można je dowolnie konfigurować:

  • Zbieranie wody z dachów, parkingów, innych obszarów
  • Oczyszczanie wody za pomocą filtrów i separatorów
  • Transportowanie lub przekierowywanie wody
  • Magazynowanie wody do późniejszego wykorzystania, lub
  • Prawidłowe zagospodarowanie wody w innym miejscu

Opcja bezobsługowych, niezawodnych rozwiązań

Rury z tworzyw sztucznych są znane z trwałości i odporności na korozję. Są one zaprojektowane tak, aby przy prawidłowym montażu wytrzymywały dziesięciolecia.

W przeciwieństwie do innych dostępnych materiałów, rury z tworzyw sztucznych wymagają minimalnej a najczęściej nie wymagają żadnej konserwacji, co oznacza, że po ich zainstalowaniu można o nich zapomnieć.
option 2.jpg

W jakim stopniu rury z tworzyw sztucznych są zrównoważone?

Plastik sam w sobie ma w dzisiejszych czasach złą reputację. Jednak stosowanie tworzyw sztucznych w instalacjach wodno-kanalizacyjnych w budynkach i wokół nich może być bardzo korzystne nie tylko dla użytkownika, ale także dla środowiska, zwłaszcza w porównaniu z innymi materiałami.

Niższy ślad węglowy w całym cyklu życia produktu

W porównaniu z rurami metalowymi, rury z tworzyw sztucznych są preferowanym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zużycie energii i ślad węglowy wyrobu, od momentu produkcji do instalacji w budynku a nawet jeszcze dłużej. Myśląc o wpływie na środowisko, należy wziąć pod uwagę coś więcej niż tylko emisję CO2 powstałą z produkcji. Należy uwzględnić wszystkie fazy cyklu życia produktu.

100-letni okres użytkowania

Systemy rurowe z tworzyw sztucznych stanowią zrównoważony i przyjazny dla środowiska wybór, szczególnie biorąc pod uwagę ich wyjątkowo długą żywotność. Dzięki doskonałej odporności na korozję i zużycie, znakomitym możliwościom łączenia i wysokiej szczelności, wiele rur z tworzyw sztucznych ma szacowany okres użytkowania wynoszący co najmniej 100 lat.

W 100% nadający się do ponownego wykorzystania

Nasze rury z tworzyw sztucznych są w 100% zdatne do ponownego wykorzystania, a niektóre z nich mogą być nawet kilkukrotnie ponownie wprowadzone do procesu produkcyjnego jako tworzywa sztuczne z gwarancją jakości. Każdego roku zwiększamy udział tworzyw sztucznych przetwarzanych na naszych liniach produkcyjnych, zapewniając jednocześnie wysoką jakość produktu, do której są przyzwyczajeni nasi klienci.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SYSTEMu zagospodarowania WODy DESZCZOWĄej można znaleźć na stronach naszych produktów

Stormwater

Systemy Raineo

Skontaktuj się z nami

Specjaliści ds. Doradztwa Technicznego

photo-pipelife-pl-MD

Mateusz Dybiec

Menedżer Produktu - Instalacje Wewnętrzne

735 201 300

+48 58 774 88 29

photo-pipelife-pl-KM

Karol Marzejon

Kierownik Zespołu Zarządzania Produktem

+48 606 778 828

+48 58 774 88 68

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży