System dwuwarstwowych rur ROBUST

System dwuwarstwowych rur ROBUST

 

Rury dwuwarstwowe ROBUST produkowane są z polietylenu PE 100RC z płaszczem ochronnym z polietylenu PE 100 RC oraz z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy przebiegu przewodów o średnicach od 32 mm do 225 mm, na ciśnienie PN 10, PN 16.

Na zamówienie produkowane są również rury Robust z dwoma przewodami miedzianym w systemie monitoringu miejsca wycieku. Warstwa zewnętrzna zwojów 32-110 mm jest w kolorze niebieskim, sztang 90-225 mm w kolorze niebieskim z dodatkowo białymi paskami (woda) lub brązowym z białymi paskami (kanalizacja). Warstwa zewnętrzna przylega ściśle do warstwy wewnętrznej w kolorze czarnym, jest rozłączna.

Materiał

PE 100RC/ PE100RC - rury ROBUST

Przewód z miedzi o przekroju 1,5 mm2

Średnice

od 32 do 110 mm (zwoje)

od 90 do 225 mm (sztangi)

Ciśnienie nominalne PN 10, PN 16
Długości handlowe  L = 12 m (sztangi), 100 m (zwoje)
Sposób łączenia

Zgrzew doczołowy, elektrooporowy, kształtki zaciskowe (skręcane), tuleje kołnierzowe:

 • po zdjęciu warstwy ochronnej (w systemie galwanicznej detekcji trasy przewodu)
 • bez zdejmowania warstwy ochronnej (bez lokalizacji lub w systemie indukcyjnym lokalizacji trasy przewodu)

Zalecane zastosowania

Typ rury

Z podsypką
i obsypką piaszczystą

Bez podsypki
i obsypki piaszczystej
Sliplining (poślizg) Płużenie,
wykop wąsko-
przestrzenny
Przewiert sterowany HDD Bursting (kruszenie)

ROBUST

TAK

TAK

TAK

TAK TAK1) TAK

Zalety

 • Rury wykonane z polietylenu PE 100 RC o bardzo wysokiej odporności na punktowe naciski, zjawiska powolnego wzrostu pęknięcia i szybkiej propagacji pęknięć.
 • Odporność rur na obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela), powolną propagację pęknięć (Notch Test) PN-EN ISO 13479 oraz test FNCT ISO 16770 powyżej 1 roku (8760 h).
 • Rury mogą być zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB układane w gruncie metodą bezwykopową, wąskowykopową lub wykopową bez podsypki i obsypki piaszczystej.
 • Spełnienie wymagań norm i wytycznych zagranicznych dla rur układanych bezwykopowo oraz bez podsypki i obsypki PAS 1075, DVGW, DIN.
 • Rury mogą być stosowane do ciśnieniowego przesyłu wody (kolor niebieski) i ścieków (kolor czarny).
 • Warstwa zewnętrzna w kolorze niebieskim (woda) lub czarna (ścieki) jest molekularnie połączona z warstwą wewnętrzną (czarną), jest nierozłączna.
 • Różny kolor warstwy zewnętrznej rur do wody (niebieski) zapewnia wizualną kontrolę stanu rury, wielkości zarysowań.
 • Średnice zewnętrzne rur, szeregi wymiarowe SDR są zgodne z PN-EN 12201-2.
 • Rury mogą być łączone bez zdejmowania warstwy zewnętrznej. Rury są kompatybilne z innymi przewodami PE oraz kształtkami.
 • Rury oferowane w sztangach o średnicach od 90 mm do 500 mm lub w zwojach o średnicach od 32 do 110 mm na ciśnienie PN 10, PN 16.
 • Wysoka jakość, zastosowanie najwyższej klasy materiałów.
 • Zewnętrzna warstwa stanowi ochronę przed uszkodzeniem podczas układania i transportu.
 • Zaoszczędzenie nawet do 50% całkowitych kosztów montażu.
 • Skrócenie czasu układania przewodów.
 • Łatwość przenoszenia – niska waga.
 • Doskonała odporność chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.
 • Doskonała odporność na abrazję.

Zobacz nasze produkty w katalogu internetowym

Robust RC

ROBUST

Rury dwuwarstwowe ROBUST produkowane są z polietylenu PE 100RC z płaszczem ochronnym z polietylenu PE 100 RC lub PP oraz z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy przebiegu przewodów w średnicach od 32 mm do 225 mm, na ciśnienie PN 10, PN 16. Na zamówienie produkowane są również rury Robust z dwoma przewodami miedzianym w systemie monitoringu miejsca wycieku. Warstwa zewnętrzna zwojów 32-110 mm jest w kolorze niebieskim, sztang 90-225 mm w kolorze niebieskim z dodatkowo białymi paskami (woda) lub brązowym z białymi paskami (kanalizacja). Warstwa zewnętrzna przylega ściśle do warstwy wewnętrznej w kolorze czarnym, jest rozłączna.

Doradztwo Techniczne i Projektowe

Punkty Sprzedaży