STUDZIENKI KANALIZACYJNE PRO 630

Studzienki kanalizacyjne PRO 630

PRO 630 to nowa generacja niewłazowych studzienek kanalizacyjnych z polipropylenu PP-B.
Studzienki te przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej (bytowej, deszczowej i ogólnospławnej) położonych w pasie drogowym w jezdni lub poza jezdnią. Nowa generacja studzienek produkowana jest z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie. Maksymalna głębokość posadowienia studzienek wynosi 6,0 m. Studzienki są odporne na wodę gruntową 5,0 m zgodnie z normą PN-EN 13598-2.

Studnie PRO 630

Materiał

Polipropylen PP-B

Średnica wlotów Od DN 160 do DN 400
Średnice rur wznoszących DN 630 mm
Średnie średnice wewnętrzne rur wznoszących 190 mm
Rodzaje kinet zbiorcze, przelotowe

Budowa

Studzienka PRO 630 składa się z następujących elementów składowych:

 • Podstawa (kineta zbiorcza, przelotowa lub ślepa). Podstawy z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie dla rur gładkich (przelotowe 160-400 mm oraz zbiorcze 160-315 mm) lub podstawy z kielichami do rur Pragma® (przelotowe 160-400 mm, zbiorcze 160-315 mm),
 • Rura trzonowa z PP-B o średnicy DN/OD 630 mm SN 8 (kolor brązowy) lub SN 4 (kolor czarny) o długości wynikającej z głębokości posadowienia studzienki,
 • Uszczelka elastomerowa,
 • Teleskop PE DN 535 mm lub płyta odciążająca z betonu zbrojonego,
 • Właz żeliwny A15 - D 400 o średnicy 600 mm.

Studzienki nowej generacji posiadają kielichy typu Eurosocket dla rur gładkich z PVC-U. W celu połączenia z rurą Pragma® należy użyć złączkę do kielicha PVC-U, zaś z rurą Pragma+ID adaptor ID/OD (połączenie bosego końca Pragma+ID z kielichem PVC-U).

Zalety

 • Maksymalna głębokość posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,
 • Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,
 • 50-letnie odkształcenie pionowe dna podstawy wynosi 0,45% oraz poziome 1,09% w teście integralności zgodnie z PN-EN 13598-2 i jest znacznie mniejsze niż dopuszczalne odkształcenie pionowe ≤ 5% i poziome ≤ 10%,
 • Podstawy studzienek PRO posiadają podwójne dno, dzięki temu zwiększona jest wytrzymałość oraz w przypadku występowania wody gruntowej wyeliminowano wpływ parcia na spód kinety,
 • Studzienki nowej generacji posiadają kielichy typu Eurosocket dla rur gładkich z PVC-U,
 • Studzienki produkowane są z polipropylenu PP-B tworzywa o doskonałej odporności mechanicznej, chemicznej i temperaturowej,
 • Studzienki PRO mogą posiadać 1 do 3 dopływów usytuowanych w stosunku do odpływu pod kątem od 90° do 270°,
 • Podstawa posiada na stronie zewnętrznej ożebrowanie zapewniające odpowiednią sztywność obwodową, co w połączeniu z profilowaną rurą trzonową 630 mm z PP-B zapewnia bardzo dobrą współpracę z gruntem przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od wód gruntowych,
 • Szczelność połączeń kielichowych 0,5 bar zgodnie z normami PN-EN 1277 i PN-EN 476,
 • Studzienki mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowaną w kielichu o specjalnej konstrukcji umożliwiającą regulację kąta na połączeniu kielichowym do ±7,5° 160-400 mm, złączek kulowych ± 15° 110-250 mm lub złączek kielich/bosy koniec ± 6,5° 110-315 mm
 • Możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury trzonowej PP-B 630 mm, co 5 cm,
 • Możliwość stosowania w pasie drogowym w klasie obciążeń od A15 do D400 kN zgodnie z PN-EN 124, oraz od PKW 2 (2 t) do SLW 60 (60 t) wg ATV-DVWK-A 127,
 • Odporność studzieneki z PP na ścieki jest zgodna z normą ISO/TR 10358, zaś uszczelek z ISO/TR 7620,
 • Gładka ścianka wewnętrzna rury trzonowej DN 630/546 mm ułatwiająca czyszczenie,
 • Możliwość wykonywania dodatkowych wlotów do rury trzonowej PP-B poprzez uszczelki "in situ" o średnicy 110 - 315 mm,
 • Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2009-03-1717/1, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym.
 • PN-EN 13598-2, aprobata techniczna IBDiM nr AT/2009-03-1717/1, IK-KOT-2019/0054 (studzienki osadnikowe)
youtube-jakwykonac630

Zobacz nasze produkty w katalogu internetowym

Studzienki PRO

Bogate doświadczenia w rozwoju systemów z tworzyw sztucznych do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej a także drenażu, poparte od dziesięcioleci praktycznymi zastosowaniami w trudnych warunkach Skandynawii oraz na bardzo wymagających rynkach Niemiec i innych krajów, doprowadziły do opracowania nowej generacji studzienek, wolnych od wad charakterystycznych dla materiałów tradycyjnych. Oferta Pipelife Polska obejmuje studzienki kanalizacyjne o średnicach DN 200 mm, 400 mm, nową generację studzienek DN 315 i DN 400 mm 3G oraz nowe studzienki DN 425 mm, jak również DN 630. Dostępne są studnie włazowe DN 800 i DN 1000

 

PRO 630 straight through

PRO 630

Punkty Sprzedaży