Odwodnienie kolei

Odwodnienie torów kolejowych, linii, przejazdów i stacji. Jak o to zadbać i dlaczego jest aż tak istotne?

Sprawna komunikacja, brak opóźnień, a przede wszystkim - bezpieczeństwo przewożonych towarów oraz pasażerów. Na każdy z tych aspektów wpływa jakość infrastruktury kolejowej, w tym: stan i przepustowość torów oraz stacji, zaawansowanie techniczne samych taborów, jak również należyte utrzymanie całego otoczenia pozwalającego na sprawne przemieszczanie się pociągów.

Jeden z bardzo istotnych elementów stanowi woda opadowa, a konkretnie – jej skuteczne, szybkie oraz wydajne odprowadzanie. Tak, aby jej nadmiar nie zalegał w okolicy użytkowanej infrastruktury, a tym samym nie rodził niebezpieczeństwa związanego z uszkodzeniem torów, zablokowaniem przejazdów lub wystąpienia innych zjawisk mogących zakłócić bądź całkowicie uniemożliwić transport torowy.

Pipelife Poland Railway Drainage E59
© pkp.plk

Co zrobić, aby zapewnić odpowiedni przepływ wód, ich odbiór, a zwłaszcza - szybki i efektywny transport z dala od torów i innych ważnych obszarów? Tego wszystkiego dowiesz się z dalszej części artykułu.

Co sprawia, że odwodnienie infrastruktury kolejowej jest tak bardzo ważne?

Gromadząca się woda może mieć tendencję zarówno do zmiękczania podłoża wokół, jak i do bezpośredniego podmywania samych torów kolejowych. Takie działania rodzą natomiast bardzo poważne ryzyka związane z przyspieszonym zużywaniem oraz uszkadzaniem linii, a co za tym idzie - narażaniem na niebezpieczeństwo - tak samo pasażerów, jak i całej infrastruktury kolejowej.

W mniej dotkliwych przypadkach może to doprowadzić do awarii, przestoju i czasowego wyłączenia wybranych odcinków tras (aż do czasu przywrócenia ich do dawnej sprawności). Natomiast w bardziej poważnych sytuacjach - może nawet spowodować, chociażby wykolejenie pojazdów, które z dużym prawdopodobieństwem może skończyć się tragicznie.

W jaki sposób ograniczyć te ryzyka i jednocześnie skutecznie pozbyć się nadmiaru wody gromadzącej się przy infrastrukturze kolejowej?

Kluczowym elementem jest oczywiście właściwe zaprojektowanie, a następnie zbudowanie niezbędnych obiektów. W tej materii liczy się między innymi:

Właściwa konstrukcja torów, jak i podtorza. Same tory powinny znajdować się na wzniesieniu stworzonym z następujących warstw: tłucznia, warstwy ochronnej, geowłókniny oraz gruntu właściwego. Wykonanie ich zgodnie ze sztuką sprawi, że wytrzymałość podtorza może sięgać od kilkudziesięciu do nawet stu lat. Z kolei samych torów - okresu nawet 30 lat.

Jednak budowa torów oraz podtorza na wzniesieniu o odpowiednim nachyleniu (umożliwiającym sprawne odprowadzanie wody) to niejedyne elementy, o których warto pamiętać.

Kolejnym istotnym aspektem jest bowiem umożliwienie sprawnego transportu wody, która spłynie z tak przygotowanej konstrukcji. W tym celu po obu stronach torowiska muszą znaleźć się specjalne rowy, w których wnętrzu należy umieścić odpowiednio dobrane systemy – w tym rury oraz kształtki. Następnie całość należy przykryć warstwą gruntu, który przepuszcza wodę i pozwala, aby trafiała prosto do przygotowanej instalacji odprowadzającej.

Pipelife Poland Railway Drainage E59
© pkp.plk

Jakie korzyści zapewnia dobrze zaplanowane oraz wdrożenie odwodnienie infrastruktury kolejowej?

Pierwszy aspekt

Dobrze zbudowane tory wraz z właściwym systemem odwodnienia linii kolejowych znacząco wydłużają żywotność całej infrastruktury. Sprawnie odprowadzana woda nie zalega bezpośrednio na torach i innych elementach, nie powoduje ich podmywania, a co za tym idzie – ogranicza częstotliwość przeprowadzania remontów, a także zmniejsza wydatki na utrzymanie kolei.

Drugi aspekt

Takiego rodzaju elementy znacząco poprawiają bezpieczeństwo transportu kolejowego. W pełni sprawna infrastruktura oznacza mniejsze ryzyko przestojów, awarii, wykolejenia, a co najważniejsze - pojawiania się jakichkolwiek zagrożeń dla pasażerów, jak i transportowanego towaru.

Jak pozbywać się nadmiaru wody i odprowadzać ją z torów, przejazdów oraz stacji kolejowych?

W tym obszarze warto postawić na sprawdzone komponenty, w tym: studzienki drenarskie służące do odbierania nadmiaru wody, jak i rury oraz kształtki pozwalające na jej szybkie i sprawne odprowadzania z dala od torów. Jeżeli zależy Ci na efektywności tego typu produktów, a jednocześnie chcesz, aby były wykorzystywane przez maksymalnie długi okres czasu – koniecznie zainteresuj się asortymentem Pipelife.

W naszej ofercie znajdziesz zarówno wszystkie niezbędne podzespoły, jak i fachowe wsparcie doświadczonych ekspertów, którzy pomogą Ci dobrać, a następnie zastosować wybrane elementy. Przez cały czas pozostają do Twojej dyspozycji. Dlatego, jeśli masz jakiekolwiek pytania - przejdź do kontaktu i zadaj je tak, jak Ci wygodnie. Serdecznie zapraszamy! 

Kanalizacja Pragma

System kanalizacji zewnętrznej PRAGMA

Pragma® to nowoczesny system rur, kształtek i studni do kanalizacji zewnętrznej. Dzięki jego zaletom stawiany jest w czołówce tego typu produktów na świecie. Elementy systemu wykonane są z wysokiej jakości blokowego polipropylenu kopolimerowego PP-B.
Zalety Pragmy® wynikają ze specjalnej budowy wewnętrznej rur i opatentowanej technologii produkcji. Rury systemu Pragma® produkowane są w średnicach: od 160 mm do 630 mm.
Przeznaczone są do kanalizacji bytowej i deszczowej. Mogą również być stosowane w kanalizacji przemysłowej, jako rury osłonowe dla telekomunikacji oraz jako rury drenarskie do odwodnienia dróg, składowisk, wysypisk śmieci. Szczególnie zalecane są do kanalizacji przemysłowych i na tereny objęte działaniem szkód górniczych.

Zobacz nasze inne rozwiązania

Car ride on road in sunny weather, motion blur

Odwodnienie dróg, ulic i autostrad

Zarządzanie wodami powierzchniowymi jest istotnym aspektem bezpieczeństwa na drogach. Szybki spływ i odprowadzanie wody deszczowej, zwłaszcza podczas intensywnych opadów, wymaga niezawodnych i wydajnych systemów odwadniających.

Pipelife General

Rurociągi podwodne

Dzięki dziesięcioleciom doświadczeń w zakresie rozwiązań dla sektora morskiego mamy wyjątkową możliwość projektowania, produkcji, dostarczania i nadzorowania instalacji rur PE o małych i dużych średnicach niemal na całym świecie. W zależności od wymaganej średnicy, nasze systemy rurowe mogą być bez problemu wytłaczane w odcinkach o długości do 2,5 km. Czytaj dalej, aby poznać ich korzyści.

water-pipe

Woda technologiczna

W przemyśle woda stanowi najczęściej podstawowy surowiec. Wiele gałęzi przemysłu nie jest w stanie się bez niej obyć. Nie mówimy tutaj natomiasto o zwykłej wodzie wodociągowej, którą każy z nas ma w domu. Mowa tutaj o wodzie technologicznej, która często nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Może zawierać w sobie też subskatncje niebezpieczne dlatego tak ważne jest, aby znaleźć odpowiedni produkt, który pozwoli na bezpieczny transport tej wody.

Punkty Sprzedaży